నేనూ నా కోడలు (నా కోడలితో నా రాస లీలలు సీరియల్ గా) 180

“మా ఇంట్లో మా నాన్న కొన్ని పనులు చెయ్యలేడు. ఆ పని మా అన్నయ్య చేస్తుంటాడు. అలాగే మీ అబ్బాయి చెయ్యలేనిపనిమీరు చెయ్య వచ్చుగా. అర్ధం అయిందనుకుంటాను” అంది నా కోడలు ఓరగా చూస్తూ.

“అంతకంటేనా. నువ్వు ఊ అనాలే గాని మా అబ్బాయి కన్నా మెరుగ్గా చేసి చూపించనూ” అన్నాను .

“ఇంకా ఊ అనడమేంటి మామయ్యా. అలా కానిచ్చియ్యండి మరి” అంది నా కోడలు

“నాకు ఒక సందేహం” అన్నాను నా కోడలి దగ్గరగావచ్చి ఆమెబుజం మీద చెయ్యి వేసాను.

నా కోడలు నా చెయ్యి మీద తన చెయ్యి వేసి అదుముకుంది.

“అంటే మీ అన్నయ్యా మీ నాన్న చెయ్యలేని పని మీ అమ్మకు చేసి సుఖపెడుతుంటాడా” అన్నాను.

“అంతేగా మరి. ఎన్ని కుటుంబాలలోనో గుట్టుగా సాగిపోతూ ఉంటుంది మామయ్యా ఇలాంటివి. పైకి చెప్పుకోరు” అంది బోర విరుస్తూ. నేను నా కోడలువేసుకున్నా జాకెట్ విప్పేసాను. నా కోడలి సళ్లు గుండ్రంగా కనపడుతున్నాయి

“బ్రా వేసుకొలేదా అమ్మా” అన్నాను

“లేదు మామయ్యా. ఫ్రీగా ఉంటుందని వేసుకోలేదు” అంది నా కోడలు.

“నీ సళ్లు ఈ గ్లోబ్ మాదిరి ఉన్నాయి కోడలా గుండ్రంగా” అన్నాను

“మరీ అంత పెద్దవి కాదులెండి. మీ అబ్బాయి చెయ్యిపడక పొవడం వల్ల అలా ఉన్నాయి. ఇంక మీ చెయ్యి పడిందిగా ఆ గ్లోబ్ లాగా తయారవుతాయేమో” అంది నా కోడలు నవ్వుతూ.

“వద్దులేమ్మా ఇలా చిన్నవిగా ఉంటేనే ముద్దుగా ఉంటాయి. వెనక మాత్రం గ్లోబులు గా ఉంటె చాలు.” అన్నాను దాని సళ్లు పిసుకుతూ.

“అలా కాదులేమామయ్య మీరు వద్దన్నా వెనకా ముందూ అవిపెరుగుతూనే ఉంటాయి” అంటూ నా షర్ట్ బటన్స్ విప్పింది. నా షర్ట్ రెండు పాయలుగా విడి పోయింది.

“మామయ్యా మీరు రెటైర్ అయినా మీ బాడీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది” అంది నా గుండెల మీద నిమురుతూ.

“నేను 50కే రెటైర్ అయ్యానమ్మా. పైగా నాకు ఏ బాదర బందీ లేదు అందుకని ఎప్పుడూ 25 ఏళ్ల కుర్రాడిలా ఉంటాను” అన్నాను.

“ఉమ్మ్మ్ గ్రెట్ మామయ్యా. ఐతే మీ అబ్బాయి కన్నా చిన్న వారన్న మాట. so you are my boy friend మీ లాంటి వారు నాకు మామ గారిగా దొరకడం నా అద్రుష్టం” అంది నా కోడలు.

“ఏదీ నా కొడుకు చేసే పనులు కూడా చేస్తున్నందుకా” అన్నాను నా కోడలి సళ్లునిమురుతూ.

“ఏదీ ఇంకా మొదలెట్టందే” అందినా కోడలు తన పాంటీని విప్పేసి తన రెండు కాళ్లు పైన పెట్టుకొని తన తొడలువిడదీసింది. నా కోడలి పెద్ద సైజు పూకు విచ్చుకొని కనపడుతూ ఉంది నేను నాలుకతో పెదాలు చప్పరిస్తున్నాను

“అదేంటి మామయ్యా అలా చూస్తూ నిల్చున్నారు. మీ కొడుకు రుణం తీర్చుకోండి” అంటూ నా తల మీద చెయ్యి పెట్టి బలంగా కిందికి ఒంచి నా మొహాన్ని తన తొడల మధ్య అదుముకుంది.”

ఇంక నాకు అడ్డు లేకుండాపోయింది. నా కోడలి పూకు బాగా విడదీసి నాకుతున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *