నేను, అమ్మ, అక్క, చెల్లి మెగా సీ 132

కాని నాకు ఒక idea వచ్చింది. వెంటనే నేను నా మరదలు సునీత దగ్గరకు వెళ్లాను. వాళ్లు ఇంకా దెంగులాట మొదలెట్ట లేదు. నేను సునీతను బయటకు రమ్మన్నాను. నా తమ్ముడిని లోపల పెట్టి బయట గొళ్లెం పెట్టాను. కొంప దీసి నా తమ్ముడికి మా అమ్మ అల్లుడితో దెంగించుకోడం చూస్తే, వాడు పెళ్లాన్ని వదిలి మా అమ్మ పూకు వెంట పడతాడని అనుమానం వచ్చింది.అందుకని బయట గొళ్లెం పెట్టాను.
నేను సునీత కలిసి మా అమ్మ, మా ఆయన ఉన్న గదిలోకి వెళ్లాము. అప్పటికి వాళ్లు కూడా ఇంకా ఒకరి ఎదురుగ ఒకరు కూర్చుని ఉన్నారు. నేను సునీ లోపలకు వెళ్లి లోపల బోల్ట్ పెట్టాము. మా అమ్మ మా వంక ఆశ్చర్యం గా చూస్తూ లేచి నిలబడింది.ఎదురుగా కూతురు, కోడలిని చూచి అమ్మకు ఒళ్లు గగుర్పొడిచింది.
“ఏంటమ్మా ఇంకా ఇలాగే ఉన్నారు. ఇప్పటికే మీరు ఒక round వేసుకొని ఉంటారనుకున్నాను అంటూ నేను అమ్మ కట్టుకున్నా జార్జెట్ చీర లాగేసాను.
“ఒసేయి దొమ్మరి దానా ఏంటే ఈ పనులు” అంటూ అమ్మ చీర కొంగు పట్టుకొంది.
నేను చీర లాగుతుంటే సునీత అత్త గారి జాకెట్ హుక్కులు విప్ప దీసి అత్త గారి జాకెట్ విప్పింది. సునీత కింద కూర్చుని అత్త గారి లంగా బొందు పట్టుకొని లాగింది. అమ్మ కట్టుకున్న లంగా ఊడి కింద పడింది. కోడలు చేస్తున్న పనులకు ఆస్ఛర్య పోయింది అమ్మ. కూతురు కోదలి ముందర, తను ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా అదీ అల్లుడి ముందు నిలబడ్డం ఇబ్బందిగా ఉంది అమ్మకు.
“ఒసేయి అమ్మాయి మీరు వెళ్లండే మా పాట్లు మేము పడతాము” అంది అమ్మ అల్లుడి వంక చూస్తూ.
అమ్మ లోపల పాంటీ వేసుకోలేదు. అమ్మ తొడల మధ్య నిండుగా ఉన్న ఆతుల పూకు కనపడింది.
“ఏమండీ అత్తయ్య గారూ ఈ రోజు మీకు మా అన్నయ్యతో శోభనం కదా. కాస్త ఆ పూకు దిమ్మ మీద ఆతులు నున్నగా గొరుక్కోవచ్చు కదా.” అండి సునీత అత్త గారి పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి నిమురుతూ
పాపం అమ్మ సిగ్గుతో తల వంచుకుంది.
“అమ్మా అమ్మా మా ఆయన ముందు నువ్వు ఇల్లా బట్టలు లేకుండా బోసిగా నిలబడి ఉంటే నాకు ముద్దు వస్తోందే అమ్మా” అన్నాను అమ్మ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి
ఇంతలో నా మొగుడు కూడా తన బట్టలు విప్పుకున్నాడు. అత్త గారి పూకు చూచి మా ఆయన మొడ్డ 10 అంగుళాలు పైగానే పెరిగింది. మా ఆయన తన మొడ్డను ఊపుకుంటూ మా అమ్మ ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నాడు.
“ఏమిటండీ అల్లుడు గారూ మీరు మరీనూ. మీ చెల్లెలు ముండు అలా ఆడించుకుంటూ నిలబడ్డం ఏమీ బాగా లేదు” అంది అమ్మ సిగ్గుగా
“అమ్మా అమ్మా వీలుంటే మా ఆయన నీ ముందే తన చెల్లెని ఒంగొబెట్టి దెంగుతాడు. వాళ్లకు అలాంటివి ఏమీ లేవు” అన్నాను.
ఇదంతా వింటున్న సునీత ఎదురుగా అత్త గారు ఉన్నది అని కూడా చూడకుండా అన్నయ్య దగ్గరికి పోయి అన్నయ్య మొడ్డను నోటి నిండా పెట్టుకొని చీకుతూ ఉంది. ఇది చూచి మా అమ్మకు కళ్లు బైలు కమ్మాయి
దీనికే ఇలా ఉందే ఇంకా మా డాడీ నన్ను దెంగుతున్నాడు అని తెలిస్తే ఇంకేమనుకుంటుందో” అనుకున్నాను.
“ఒసేయి సునీతా ఏంటే నువ్వు మీ అన్నయ్య మొడ్డ కనపడింది కదా అని నోట్లో వేసుకోడమేనా” అన్నాను.
సునీత అన్నయ్య మొడ్డను వదల లేక వదిలి నా దగ్గరకు వచ్చింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Nice and interesting next part please

  2. Next part please why are you stopping not continue next part please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *