నేను, అమ్మ, అక్క, చెల్లి మెగా సీ 132

నేను నా తలను వెనక్కు తిప్పి డాడీ బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టి Daddy I love you so much అన్నాను.
డాడీ కూడా నా బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టి I too honey అన్నాడు
డాడీ మీరు కాస్త పైకి లేస్తే నేను బాత్ రూం కు వెళ్లి కడుక్కుంటాను అన్నాను
వద్దమ్మా నేను ఉన్నాగా నీ తొడలకు నీ పూకు పెదాలకు నీ గజ్జల్లో కారిన రసం అంతా నాకేస్తాను
అన్నాడు
డాడీ మాటలు వింటుంటే నాకు ఎంతో త్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది. మా ఆయన ఎప్పుడూ అలా అన లేదు నా తమ్ముడు కూడా అనలెడు. కానీ డాడీ అంత కింకీ గా మాట్లాడుతుంటే నాకు డాడీ అంటే కోరిక పెరిగిపోయింది. వెనక్కు తిరిగి వెల్లకిలా పడుకొని రెండు కాళ్లు పారజాపాను
డాడీ నా తొదల మధ్య మొహంపెట్టి నాకుతున్నాడు. నేను నా తల కింద చేతులు పెట్టుకొని నా పూకుని డాడీ కి అప్ప చెప్పాను.
అయిపోయింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Nice and interesting next part please

  2. Next part please why are you stopping not continue next part please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *