నా మొడ్డ కొద్దిగా లేచింది! – Part 1 171

అమ్మ మెల్లగా ములుగు తు కదులుతూ డోస్ మీద డోస్ వేపించుకుంటుంది .
ఆలా 5 గురు ఒకరి తరువాత ఒకరు “”””””””మరో గంట భారతిని”””” లేపి కింది నుంచి , “”””వొంగోపెట్టి “”””” దెంగిదెంగి “”””వదిలారు.
భారతి ని వంచి దెంగు తుంటే అబ్బహ్ అబ్బహ్ అని అరుస్తుంది.
కొద్దీ సేపటి తరువాత”””””” ఎవరు దెంగుతున్నారో కూడా పట్టించు కోవడం “””లేదు భారతి .
బాబాయ్ మహేష్ లలో ఒక ఆనందం వెళ్లి విరిసింది.
భారతి “””””పూకు ఒక చెరువు లా అయింది””””.
బాబాయ్ నూనె”””” తెచ్చి గుద్దకు పుస్తున్నాడు””””” .అమ్మ వద్దు వద్దు అని అరుస్తుంది.
మహేష్ బాబాయ్ ని ఆపాడు ..యిష్టం లేకుండా వద్దు పైగా 5 గురు పెడితే మల్లి గుద్ద చూసుకోవడానికి కూడా పనికి రాదు అని..

అప్పిటికి 8 ;30 .

బాబాయ్ డ్రిక్న్స్ ఇచ్చాడు అమ్మ కు ..అమ్మ తాగి కాసేపు ఆలా కూర్చుంది. ఉదయ్ మొడ్డ మల్లి లేవడం చూసి పూకు వైపు చూసుకుంది . దీని మల్లి పనికి రాకుండా చేస్తారు అను కొని వెళ్లి బట్టలు కట్టుకుంటుంది అమ్మ. ఆందరూ కి ఒక హాగ్ ఇచ్చి వెళుతుంది.
మహేష్ అడుగుతాడు మల్లి కావాలంటే వస్తావా భారతి అని…
దానికి భారతి అంటుంది”””” మీ అమ్మ ను తెచ్చి అందరికి లంగా లేపు సరిపోద్ది”””” అంటుంది.
నెమ్మదిగా ఇంటికి ఆటోలో చేరు కుంటుంది.అప్పటికే విజయ్ వచ్చి ఉన్నాడు.
నెమ్మ డి గా నేను అప్పుడే ఇంటికి వచ్చా.అమ్మ నన్ను లేటు ఎందుకు ఐయిన్ది అనే స్థితి లో లేదు.

విజయ్ ఏమి ఆలా ఉన్నావ్ అంటాడు, ఏమి లేదు కొద్దిగా కాళ్ళ నొప్పులు నడుం నొప్పి అంటుంది…ఎప్పటి లగే అంటుంది.
నాన్న అమ్మకు వేడి నీళ్లు పెట్టి , హోటల్కు వెళ్లి భోజనం తెచ్చాడు..
ముగ్గురం తిని పడుకున్నాను.
రాత్రి 2 గంటల సమయంలో కొద్దిగా శబ్దం వస్తుంది , మళ్ళిన అని డౌట్ తో చూసా అమ్మ పూర్తిగా నిద్ర పోతుంది. నాన్న అమ్మ కాళ్ళు పిసుకుతున్నాడు , తరువాత నైటీ లేపి వెన్న పట్టిస్తున్నాడు

మీము ఉండేది ఒక అపార్ట్మెంట్ లో.సింగల్ బెడ్ రూం. విజయ్ బిజినెస్ లో ఉన్నాడు……నేను (మహీంద్రా )స్కూల్ కి వెళ్తున్నాను…

రాత్రిళ్ళు గడుస్తున్నాయి…..ఒకరి తరువాత ఇంకొకరు…ఎవరెవరో …. “””అమ్మ ది “””రుచి చూసి””””” దాటుతున్నారు””””…

అపుడు నాకు వయసు 10 అనుకుంట .. మా కింద ఫ్లాట్ లో అపార్ట్మెంట్ ఒనేర్స్ ఉంటారు. అమ్మ పద్మ…కొడుకు నాగరాజు మనవడు శివ ..

మా అపార్ట్మెంట్ ఓనర్ నాగరాజు వయసు 45 , నేషనల్ వాలి బాల్ ప్లేయర్ ….మంచి బాడీ హైట్ 6 .0 . …..డబ్బులు లు బాగా సంపాదించి రియల్ స్టేట్ లో ఉన్నాడు…వాడి కొడుకు శివ 22 ..వీడు ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్ గా ఆడుతున్నాడు. హైట్ 6 .2 .

నరరాజు అమ్మ….. పద్మావతి….వయసు తక్కువే కానీ…పనికి రాకుండా చేసారు ఎవరో అనుకుంట…
నాగరాజు భార్య సరోజ…విడాకులు ఇచ్చి…పుట్టి ఇంటికి వెళ్ళింది…..కారణం నాగరాజు
శివ రోజు పద్మ ను దెంగుతున్నారు…& శివ బలవంతం గా సరోజ ను అనుభవించాడు.
పద్మ రోజు మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి వచ్చి యోగ క్షేమాలు అడిగి వెళుతుంటది. మా అమ్మ భారతి అప్పుడపుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి వస్తుండేది. కొన్నిసార్లు నన్నుకూడా తీసుకు పోయేది,,

నేను గేమ్స్ తరువాత స్కూల్ నుండి వచ్చే సరికి 6 ,30 అవుతుంది…..
మా అమ్మ ప్రతి రోజు (సోమవారం to శనివారం) సాయంత్రం చాల నీరసంగా ..కాళ్ళ నొప్పులొతో తియ్యగా ములుగు తూ ఎవరినో తిడుతూ (మెచ్చుకుంటూ )…సోఫాలో కూర్చుంటాది..
అమ్మ : ఐనా నాకు బుద్ది ఉండ్డడు , ,,,”””’వాడు చేయి పట్టుకుంటే నే, ””
“””నేనే లంగా ఎత్తా”””… అబ్బా నడుం నొప్పి ..కుళ్ళ బొడిచారు రో అని….

“””అమ్మ””””: “”””పద్మ లంజ అంతా చేసింది..దానిది (పూవు ) పనికి రాకుండా చేసారని
నా ది “””””తెరిచింది””””””.
అ : లంజ కొడుకు లు ఇద్దరు దెంగిన..”””ఐదుగురు””””దెంగినట్లు ఉంది…
అ : ఎక్ససైజ్ బాడీ లు ఇద్దరివీ. .అనుకున్న”””” వెనుక కూడా పగల కొడతారని””””..
అ: సరోజ వీరి ఇద్దరికీ “”””ఒంగలేక, “”కాళ్ళు లేపలేక “””వెళ్ళిపోయింది.
“””” నేను( నాది ) కాబట్టి తట్టుకున్నా…శివ గాడి ఊపులకు ,,,

నాకు (మహీంద్రా ) అర్తం అవుతుంది …ఎవరో అమ్మ ను ఎక్కుతున్నారని….అమ్మ బావి
పూడిక తీస్తున్నారు…ఎవరు…అని నా డౌట్..

పద్మ రోజు మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి వచ్చి యోగ క్షేమాలు అడిగి వెళుతుంటది. మా అమ్మ భారతి అప్పుడపుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి వస్తుండేది. కొన్నిసార్లు నన్ను కూడా తీసుకు పోయేది,,
నాగరాజు ఫ్లాట్ త్రి బెడ్ రూం ,హాల్ , సెపెరేట్ బాత్ రూమ్స్, కిచెన్,””””””బుక్స్ ర్యాక్స్ “””కూడా ఉన్నాయి.

మరుసటి రోజు ఎవరా మనిషి కనిపెటాలి అని అనుక్కునా..
ఎలా..ఎలా…
ప్లాన్ వేశా స్కూల్ నుండి లంచ్ తరువాత నేరుగా అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చా..సమయం..1 ; 00 .
మా ఆపోజిట్ ఫ్లాట్ లో టేబుల్ టెన్నిస్ రూం లో చిన్న పిల్లతో ఆడుకుంటున్న..ఇంటికి పోలెద్దు ,మా ఫ్లాట్ నీటు గా కనిపిస్తుంది.
సమయ, 1 :౩౦ ఇంకా ఎవ్వరు మా ఇంటి వైపు రాలేదు,,

2 Comments

Add a Comment
  1. I’dot like story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *