నా మొడ్డ కొద్దిగా లేచింది! – Part 2 72

భారతి : నాయుడమ్మ తో
భా : వీణ దూల తో ఉంది …ఇపుడే మాటలు చెప్పి …ఒపించాలా …
నా : ఎలా …మహి వచ్చాడు అంది .
భా : సరే .వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటా ….

భారతి : బెడ్ రూమ్ లో మహి దగ్గరికి వచ్చి …హోమ్ వర్క్ చేసుకో …అని చెప్పి డోర్ దగ్గరగా క్లోజ్ చేసి హాల్ లొనోకి వెళ్తుంది.
హాల్ లో భారతి , నాయుడమ్మ వీణ ఉన్నారు…
భా : ఎలా ఉంది మీ నాన్న మొడ్డ అంది…వీణ తో…
వీణ : నేను ఏమి చూడలేదు అంది సిగ్గుపడుతూ …
నా : మరి ఎలా కార్చుకున్న వ్ ఇంత అంది పూకు ఫై చేయి వేస్తూ …
భారతి : ఇప్పుడు చెప్పు …ఎలా ఉంది మీ నాన్న మొడ్డ అంది…వీణ తో…

వీణ : “”” నీకు దూర్చింది… నాకు కాదు””…అంది భారతి తో
భారతి: భారతి నాయుడమ్మ వైపు చూసింది….
నాయుడమ్మ: వీణ పూకు లో వేళ్ళు పెట్టి గెలుకింది.
భారతి : వీణ సళ్ళు పిసుకుతుంది.
వీణ : కాసేపటికి కార్చుకుంది….అబ్భ్ అబ్భ్ అంటూ….
ఈ మొత్తం సీన్ కిటికీలోంచి మహి చూస్తున్నాడు…
వీణ స్పృహ తప్పింది…
భారతి: ఇప్పుడు చెప్పు …ఎలా ఉంది మీ నాన్న మొడ్డ అంది…వీణ తో
వీణ : భలేగా ఉంది.. ఐరన్ రాడ్డు లా
భారతి : చెప్పు ..మీ నాన్న కు “” కాళ్ళు లేపుతావా “””అని సళ్లు పిసికింది.
వీణ : సరే “””” కాళ్ళు లేపుతా మా నాన్నకు”””” …
నాయుడమ్మ; నేను ఎవరి దగ్గర”” ఒంగామన్న ఒంగుతావా””” …అంది పూకు గెలుకుతూ …
వీణ : మీ ఇష్టం …. ఎంత సేపుఇన ఒంగుతా …అంది..తియ్యగా మూలుగుతూ.
భారతి నాయుడమ్మ ల ప్లాన్ సక్సెస్ ..

నాయుడమ్మ చాలా ఆనందంగా ఉంది….భారతి నాయుడమ్మ మోసాన్ని గ్రహించలేక పోయింది.
నాయుడమ్మ ప్లాన్ .. నాగరాజు అండ్ ఫ్రెండ్స్ కు మందు బాగా తాపీ …భారతి ప్లేస్ లో వీణ ను ఉంచాలని.,..అందుకు భారతి సరే అంది.
ఈ మొత్తం సీన్ ను మహి కిటికీ లోంచి చుసుతూ విన్నాడు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *