నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 6 24

నాకు ఆ ఉత్సాహం ఎక్కడినుండి వచ్చిందో అని
మీరా ఆశ్చర్య పోయింది ప్రభు నన్ను పూర్తిగా ముద్దు పెట్టుకొవడం ఇదే తొలిసారి మా మధ్య మొదటి సారి జరిగిన క్లుప్త ముద్దు లాగా కాదు ఇది

అవును మా ముద్దు తీవ్రత చాలా సేపు కొనసాగింది అతను నా లేత చనుమొనలను అతని పెదవులతో అతని వేళ్ళు కొనలతో నా నాభి ఇంకా నా నడుము దగ్గరి వేడి మృదువైన మాంసాన్ని అన్వేషించాడు

అతని ప్రతి కదలిక నెమ్మదిగా నాలో అనిచి పెట్టిన కామాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది కానీ నన్ను నేను ఇంకా నియత్రించుకోవాలి సంప్రదాయ నమ్రత యొక్క
అన్ని భావాల్ని అతనితో కోల్పోవడం పెద్ద తప్పు
అతనితో నేను చేస్తుంది ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది
పాపం కాదా??????????????????????????

నిజంగా చెప్పాలి అంటే మేము లైంగికంగా ఏకం అవుతున్నా మొదటి రోజు ఇదే అయినప్పటికి
నేను దాన్ని గ్రహించకుండా ఉన్నా ఎందుకంటే అప్పటికే నా మనసును అతనికి ఇచ్చాను
అందుకే ప్రభు నా ప్రతిఘటనను అధిగమించగలిగాడు చాలా తేలికగా

,,,,,,మీరా ను అనుభవించి ముగించాడు,,,,,

అందుకే అతని సంభోగపు మొదలు (ఫోర్ ప్లే)
నేను అతనితో సహకరించాను
నేను అతనిని బాహాటంగా ముద్దు పెట్టుకున్నాను
అతని నాలుకని నా నోటిలోకి అనుమతించాను
అలా అతనితో కలిసినప్పుడల్లా ముద్దు పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నాను
అప్పటి వరకు నేను సాగించిన విలువలు వదిలి సాంప్రదాయ గృహిణిలా కాకుండా ప్రవర్తించాను

ఇద్దరు ముద్దుపెట్టుకునేటప్పుడు నాలుకల తాకిడి స్పర్శ మీరాకు కొత్త అనుభవం ఇలా కూడా లైంగిక ప్రేరణ కలుగుతుంది అని మీరాకు అప్పటివరకు
గ్రహింపు లేదు

ప్రభు కొద్దిసేపు తన నాలుకతో మీరా కడుపు పైభాగన ముద్దాడుకున్నాడు అతను చివరికి మీరా శరీరాన్ని ఆస్వాదించాలనే తన కలలను
నెరవేర్చుకుంటుంనప్పటికి ప్రభు ఇంకా చాలా ఓపికతో వ్యవహారం నడపగలగాడాన్ని మీరా ఆశ్చర్య పోయింది

బహుశా వేరే వ్యక్తి అయ్యుంటే అతను నియంత్రణ కోల్పోయి ఈ సమయానికి అంతా త్వరగా పూర్తి చేసేవాడు

ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రభు మీరా లోని ప్రతి అణువు
చాలా ఓపికగా అన్వేషించాడు
మీరా శరీరంలోని ప్రతి సున్నితమైన ప్రదేశాన్ని కనుగొని ఆమెలోని కామాన్ని ఎంతో నైపుణ్యంతో
ప్రేరేపించాడు

2 Comments

Add a Comment
  1. Ee panikirani chetta kosama 15 pages and eagerly awaiting for the next continued sex story.

  2. Ayya ade story ni Tippi Tippi Tippi rastunnavga chiraku dobbutundi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *