నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 6 25

చక్కిలిగింతలు గా ఉన్నందున ఆమె ఆపాలని కోరుకుంది కానీ అదే సమయంలో అది చాలా ఆనందదాయకంగా ఉన్నందున అతన్ని కొనసాగించాలని ఆమె కోరింది

ఆహ్……. ప్రభు ఆహ్ ఆహ్…. చక్కిలిగిలిగా ఉంది కానీ ప్రియంగా ఉంది

అతను మీరా వైపు చూసాడు మీకు నచ్చలేదా
ఇలా బాగోలేదా

అవును ఆహ్ బాగుంది కానీ చక్కిలిగింతలు
చికాకుగా ఉంది

ఓహ్ ఇది మీకు మొదటి సారి

మీరా దానిని అంగీకరించినట్లేయితే ప్రభు తనకు
తన భర్తకు మధ్య సన్నిహిత వివరాల గురించి తెలుసుకుంటాడు

ఇంతకు ముందు తన భర్త మీరా కోసం ఎప్పుడు ఇలా చేయలేదని అతనికి తెలుసు

వారి పెంపకం వల్ల వారిద్దరూ శృంగారం లో చాలా సాంప్రదాయకంగా ఉన్నారు

మీరా పై స్వీయంగా విధించిన సంకెళ్ళను విచ్చిన్నం చేస్తున్నది ప్రభు

ప్రభు ఉద్దేశపూర్వకంగా మీరా నడుము భాగం అంతా వేగంగా కదిలిస్తూ మీరాకు చక్కిలిగింతలు పెడుతూ నవ్వడం ప్రారంభించాడు

హే ……తుంటరి ఆహ్ అంటూ మీరా అతని తలను తన పైకి లాగి ఉద్రేకంతో ముద్దు పెట్టుకోవడంతో అతని మొల బరువుకి మీరా పొత్తి కడుపు కండరాలు చూర్ణం అయ్యాయి

మీరా ఆ రోజు ప్రభుని తను ఎంత ఉద్రేకంతో ఎంత ఎంత గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకుందో ఆలోచిస్తూ మంచం మీద పడుకుని
మీరా ఆ రోజు మునిగి పోయిన పెదవుల కామపు శృంగార సుఖాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ

ఆమెను ఆమె ప్రేరేపించుకుంటోంది మీరా చేతులు నెమ్మదిగా తన శరీరంలోని రహస్య భాగాలను ఆడించడం ప్రారంభించింది ఆమె పెదవులు తడుపుతూ ముని పళ్ళతో వాటిని మెత్తగా చిత్తు చేసింది

2 Comments

Add a Comment
  1. Ee panikirani chetta kosama 15 pages and eagerly awaiting for the next continued sex story.

  2. Ayya ade story ni Tippi Tippi Tippi rastunnavga chiraku dobbutundi

Leave a Reply

Your email address will not be published.