నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 6 24

నేను ఇప్పుడు చేయండి నేను నిన్ను కోరుకుంటున్నాను ప్రేమిస్తున్నాను అని అనవచ్చు లేదు వద్దు అనే స్థితి లోనే ఉన్నాను

ప్రభు మీరా చనుమొనను ముద్దుపెట్టుకున్నాడు
మొదటి సారి అతని మీరా నగ్న చను మొన
ముద్దు పెట్టుకున్నాడు
ఆమె పిల్లలకు చనుమొనలా ద్వారా పాలిచ్చింది
సంభోగానికి ముందు ఆమె భర్త మాత్రమే మీరా చనుమొనలు రుచి చూసాడు

ఇప్పుడు ఆమె భర్త స్నేహితుడు కూడా వాటిని రుచి చూస్తున్నాడు

అతని నాలుక మీరా చనుమొనపై కొన్నిసార్లు ఎగిరి ఆడింది
ప్రతి సారి అతని నాలుక మీరా చనుమొనపైకి దూసుకుపోతున్న ఉండేది
చివరికి మీరా చనుమొన ప్రభు పెదవుల మధ్య
చిక్కుకుంది

అతని నాలుక మీరా చనుమొనను ప్రభు తన నోటిలోకి లాగడంతో పీల్చుకుంటుంది

ఆహ్………మీరా కళ్లు మూనిగిపోతూ ఉండగా
ఒక మూలుగు ఆమె పెదవుల నుండి జాలువారింది

ఆమె చనుమొన నుండి ఆనందపు రేఖలు ప్రారంభమై ఆమె శరీరం గుండా వ్యాపించడంతో
మీరా తల పక్కకు వక్రీకరించింది

మీరా ప్రతి చర్య ప్రభును కామంతో వెర్రి వాడిలా మార్చింది
అతనికి కామపు ఉద్రేకం ఎక్కువయ్యి మీరా చనుమొన కొరికి గట్టిగా పీల్చాడు

అయ్యో…….ఆహ్ …… తుంటరి…..గట్టిగా..కొరక కండి బాధాకరంగా ఉంది

క్షమించండి ప్రియమైన మీరా నేను ఆపుకోలేకపోయాను అని ప్రభు చిన్న పిల్లాడిలా నవ్వి అతను తన లాలాజలంతో కప్పబడిన మీరా వాపు చనుమొనను మెల్లగా తీయ్యగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు

ఇప్పుడు మీరా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆ రోజు ఆమెకు ప్రభు ఇచ్చిన ఆనందాన్ని పునః సృష్టి
చేయాలనుకుంటూ ఆమె రొమ్ములను ఆమె చేతులతో గట్టిగా పిండేసింది

ప్రభు మీరా చనుమొనను నొటితో పీల్చుకోవడం ఇదే మొదటిసారి అతను వాటిని విందు చేసుకోవడంలో తన సమయాన్ని వృధా చేయలేదు

ప్రభు చేతులు మీరా మరొ రొమ్మును కప్పి నలుపుతూ చన్ను పిసుకుతూ చనుమొనను వేళ్లతో ఆడిస్తున్నాడు

ప్రభు చాలా ఓపికగా ఉన్నాడు మీరా ఆనందంతో
ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యే వరకు వేచి ప్రభు మీరా రొమ్ములను పీల్చుకుంటూ ఆడుతూనే ఉన్నాడు

ప్రభు…. ఆహ్……హమ్…… అవును అవును…………… అలాగే……. హహ్………… ఓహ్……. ఆమ్……నా ….. ప్రియా…. మైన……
ప్రభు……..హౌ.దేవుడా …….మీరా నిరంతరం మూలుగుతూ ప్రభు ను మరింతగా ముందుకు నడుపుతుంది

2 Comments

Add a Comment
  1. Ee panikirani chetta kosama 15 pages and eagerly awaiting for the next continued sex story.

  2. Ayya ade story ni Tippi Tippi Tippi rastunnavga chiraku dobbutundi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *