నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 6 25

ప్రతిగా మీరా అతని కోసం ఏమి చేయడం లేదు
ఆమె ఇప్పటికీ దాకా అతని లైంగిక సంభోగ ప్రేరణ
(ఫోర్ ప్లే) మాత్రమే ఆస్వాదిస్తుంది

దీనికి ప్రభు అస్సలు నిరాశపడటంలేదు
ఈ రోజు అతని పూర్తి ఉద్దేశం ఆమెకు స్వర్గపు ఆనందపు అంచులు చూపించటం మాత్రమే

ఈరోజు తన విజయంతో స్వయంగా మీరానే నాకు కావలసిన కోరుకున్న అన్ని ఆనందాలను భవిష్యత్తులో ఇస్తుందని అతనికి తెలుసు

మీరా అపారమైన లైంగిక ఉద్వేగం వైపు పరుగెత్తుతున్నట్లూ ప్రభుకు అర్థమైంది అతని ఉద్దీపన కదలికలు వేగంగా మారాయి

అతను ఆమె రొమ్ము మాంసాన్ని తన నోటితో తీసుకుని గట్టిగా పీల్చుకున్నాడు మీరా యోని పెదవులు తన స్త్రీ తత్వం లోపలికి అతని వేళ్ళు మింగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి

ఆహ్హ……………….. ప్రభు…………………………
నా ప్రియమైన………… ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
అకస్మాత్తుగా ఆమె శరీరం మూర్ఛ వ్యాధిగ్రస్తురాలిలా వణుకు ప్రారంభమయింది
ఆమె అతని చేతి వేళ్ళను తడిపినట్లు అనిపించింది

ఆమె చేతులు ఆమె పూమందిరంలో వేళ్ళతో పాతిపెట్టిన అతని చేతిని పట్టుకున్నాయి

ఆమె చేతి గోళ్ళు అతని చేతుల మాంసాన్ని తవ్వుతున్నాయి

ఒక గొప్ప పెద్ద మూలుగు మీరా పెదవుల నుండి
తప్పించుకుంది

ఆమె శరీరం వణకడం కోసం కొంత సమయం తీసుకుంది

ప్రభు ఇప్పుడు ఆమె శరీరం నుండి చీరను పూర్తిగా తొలగించే అవకాశాన్ని పొందాడు
కొన్ని క్షణాలలో ప్రభు మీరాను పూర్తిగా నగ్నంగా చేశాడు ఒంటి మీద నూలుపోగు లేకుండా

ఆమె లైంగిక ఉద్వేగంకోరుకున్నప్పటికి
తరువాత అతని చర్యలు ఆమె ప్రతిఘటించే స్థితిలో లేదు

2 Comments

Add a Comment
  1. Ee panikirani chetta kosama 15 pages and eagerly awaiting for the next continued sex story.

  2. Ayya ade story ni Tippi Tippi Tippi rastunnavga chiraku dobbutundi

Leave a Reply

Your email address will not be published.