నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 6 25

ఒక స్త్రీ ముఖం మీద అనియంత్రిత లైంగిక ఆనందం తాలుకు వ్యక్తీకరణను చూడటం కంటే
పురుషుడికి ఇంతకంటే ఎక్కువ శృంగార దృశ్యం వేరే ఉండదు అది కూడా మీరా లాంటి అందమైన ముఖాన్ని ఇలా వక్రీకరించి చూడటం అతన్ని మరింతగా ఆరాటపడేలా చేసింది

కాసేపుగా ప్రభు తన చనుమొన పీల్చటం లేదని తెలుసుకున్న మీరా కళ్ళు తెరిచింది
లైంగిక పారవశ్యంలో ఉన్న ఆమె బాధను చూసి అతను ఆనందిస్తున్నాడని ఆమె తెలుసుకున్నప్పుడు మీరా ముఖం మరింత ఇబ్బందికరంగా మారి ఎర్రబడింది
ఆ సిగ్గు చూసి ప్రభుకు మరింతగా సంతోషం కలిగింది
అతను మరోసారి మీరా తేనే పెదవులను రుచి చూడటం ప్రారంభించాడు మీరా కూడా తన పెదాలను అతనికి ఉత్సాహంగా అందిస్తూ తినిపించింది

కొద్దిసేపటి తరువాత అతను మీరా చనుమొన తినడానికి తిరిగి వెళ్ళాడు అతని వేళ్ళు ఆమె
స్త్రీ గుహ్యాంకురమూ వద్ద మాత్రమే ఆగలేదు అవి ఆమె యోని గోడలను అన్వేషించడం ప్రారంభించాయి అక్కడి మచ్చలు కనుగొనడం మీరాకు ఎక్కువ ఆనందానికి ప్రేరేపించింది
ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో అతని ఉద్దీపన(ఆడింపు) ఆమె ఆనందం రసాల అధిక మొత్తంలో విడుదలై
పూ గుహా నిండి పోయింది

ఆమెలోని ఆ రహస్య ప్రదేశంలో చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చే చాలా ప్రదేశాలు ఉన్నాయని ఆశ్చర్యపోయింది ఇవన్నీ ఆమె ఆశ్చర్యానికి ఆశ్చర్యం గురిచేసింది

ఆహ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ప్రభు మీరు నన్ను చంపేస్తున్నారు ఊహ్మ్ నేను తట్టుకోలేక పోతున్నాను……….. ఆహ్ మ్మ్

మీరా ఆనందంకరమైన మూలుగులూ అతని చెవులకు సంగీతం లాగా ఉంది అతను ఆకర్షణియమైన లైంగిక దాడిని మరింత తీవ్రతరం చేశాడు ఆమె శరీరం తాలూకు వణుకు కూడా భారమైంది ఆమె ఆనందం యొక్క మూలుగులూ మరింత బిగ్గరగా మారాయి
మీరా తన స్నేహితుడితో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఈ గది గోడలు ఆమె నుంచి విడివడి ఈ పెద్ద శబ్దాలు మూలుగులు విని ఉంటాయా అని అనుకున్నాడు

ప్రభు ఏకాగ్రత తాలుకు శృంగార చాతుర్యపు చర్యలు మీరా ను తీవ్రమైన లైంగిక ప్రేరణ
ఉచ్చస్థితికి తీసుకురావడం మాత్రమే

2 Comments

Add a Comment
  1. Ee panikirani chetta kosama 15 pages and eagerly awaiting for the next continued sex story.

  2. Ayya ade story ni Tippi Tippi Tippi rastunnavga chiraku dobbutundi

Leave a Reply

Your email address will not be published.