నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 6 25

ఆ యుద్ధంలో అతని కామం ప్రబలతా ఎక్కువగా ఉండి ఆమె ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న లైంగిక ఆనందం మరపురానిదిగా అయ్యి ఉండాలి
అందువల్ల ప్రభు మీరా ను సంభోగించే ప్రేరణలో తయారిలో చాలా ఓపికతో ఉండటం చాలా అవసరం

చీర మడత ప్రభు లాగి చీర విప్పడానికి మీరా నడుము తుంటి వద్దకు కదిలాడు
ఇది గ్రహించిన మీరా కళ్లు తెరిచి ప్రభు త్వరలోనే నా అత్యంత సన్నిహిత రహస్య భాగాన్ని చూడబోతున్నాడు మీరా సిగ్గు పడుతూ ఆలోచించింది ఆ సమయంలో ఆమె అతన్ని ఆపకపోతే ఆమె తన జీవితంలో చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్న ఆమె పవిత్రతను కోల్పోతుంది
మీరా బలహీనమైన స్థితిలో చివరి ప్రయత్నం చేసింది

ప్రభు దయచేసి చేయవద్దు అని మీరా చెప్పబోయే క్షణంలో ప్రభు చేయి పైనుంచి మీరా చీర కిందకి వెళ్ళి అతని చేతి వేళ్ళు యోని అంగ వస్త్రపు (ప్యాంటీ) గీతపై నొక్కి అదే సమయంలో మీరా నాభి మీద గట్టి తడి ముద్దు ఇచ్చాడు
ఆహ్…………………మీరా నిరసన ఆమె గొంతులోనే మరణించింది

ఆనందం తాలుకు మెరుపు తాకిడి ఆమె శరీరం పై దాడి చేసినట్లు మీరా భావించింది
అతని చేతి వేళ్ళు మీరా యోని అంగ వస్త్రపు (ప్యాంటీ) ముందు గీత పైన మెత్తగా రుద్దడం ప్రారంభించారు మీరా కాళ్ళు కొద్దిగా తన ప్రమేయం లేకుండా తెరుచుకున్నాయి
ప్రభు తన చేతి వేళ్ళపై మీరాకు అంటుకున్న తేమను అనుభవించ గలిగాడు

మీరా యోని అతను చొచ్చుకు పోవడానికి సిద్ధమౌతోంది
ఓహ్ ఆహ్ మీరా ఆనందంకరమైన మూలుగులూ
ఆమె స్పష్టంగా వినవచ్చు మీరా నెమ్మదిగా తన అవరోధాలను కోల్పోతుంది

మీరాకు ఆమె గొంతు వేరే చోటు నుండి వస్తున్నట్టు విన్నట్టు ఉంది ఆమె చాలా బిగ్గరగా మూలుగుతున్నట్లు అనిపించి ఆశ్చర్య పోయింది

ఈవిధంగా బహిరంగంగా లైంగిక చేష్టలు ప్రదర్శించడం ఆమెకు అలవాటు లేదు
ఆమె అనుభవిస్తున్న ఆనందం చాలా సేపు కొనసాగుతూ ప్రభు తన నాలుకతో కడుపు నాభి
పై నిరంతరం ఓలలాడిస్తూ తన వేళ్ళతో మీరా ఆడతనాన్ని తాకుతూ ఆడిస్తూ కొట్టడం కొనసాగించాడు

ఈ కనికరం లేని కామ కోరిక ఆమె కోరుకున్నప్పటికి ఎటువంటి ప్రతిఘటన ఎదుర్కోలేక సాగిపోతుందని అతను ఆశించాడు
ప్రభు అలాంటి కామపు శృంగార స్థితికి మీరా ను తీసుకు వచ్చాడు

2 Comments

Add a Comment
  1. Ee panikirani chetta kosama 15 pages and eagerly awaiting for the next continued sex story.

  2. Ayya ade story ni Tippi Tippi Tippi rastunnavga chiraku dobbutundi

Leave a Reply

Your email address will not be published.