నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

మీరా తనలో ఉన్న అసంతృప్తి భావాలను అతని ముందు బహిర్గతం చేయడానికి ఇష్టపడలేదు

లేదు, నేను బాగానే ఉన్నాను. టీవీ ఉంది, నేను దానితో సమయం గడపగలను. అలాగే, నా భర్త నా మరియు మా పిల్లల శ్రేయస్సు కోసం చాలా కష్టపడతారు. నేను దానికి అడ్డంకిగా ఉండలేను

మీ కోరికలను మీరు ఎంతకాలం అణచివేయగలరో చూద్దాం అని ప్రభు తనను తాను అనుకున్నాడు.

సరే వదినగారి నేను సమయం అయింది
ఇంకా ఉంటాను మీరాకు అతను ఎందుకో ఆత్రుతతో వెళుతున్నట్లుఅనిపించింది

ఆ సాయంత్రం శరత్ ఇంటికి వచ్చాక మీరా అతడితో ఇలా అడిగింది మీనా హాలులో కొత్త చిత్రం నడుస్తుంది అని నేను విన్నాను

ఉమ్ నాకు తెలియదు ఎందుకు నువ్వు చూడాలి అనుకుంటున్నావా

అవును ఈ వారాంతంలో మనం వెళ్లి చూడగలమా అని మీరా ఎంతో ఉత్సుకతతో అడిగింది

శరత్ కాసేపు ఆలోచించి క్షమించు మీరా నేను ఈ వారాంతంలో కొత్త డిజైన్ చీరలు మరియు ఇతర దుస్తులు పంపిణీ చేయ వలసి ఉంది

శరత్ మీరా ముఖంలోని నిరాశను చూసినప్పుడు
అతని గుండె కరిగి పోయింది కొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టండి ఆ తరువాతి వారంలో నేను మిమ్మల్ని పిల్లల్ని సినిమాకు తీసుకువెళతాను

సరే అండి మీరా తన ముఖం మీద తెచ్చిపెట్టుకున్న చిరునవ్వుతో చెప్పింది ఆమె తన నిరాశను తన భర్త ముందు దాచి పెట్టింది

Leave a Reply

Your email address will not be published.