నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

ప్రభు పెదవులు మీరా పెదవులపై చేరగానే మీరా కళ్లు మూసుకుంది ప్రభు మీరా పెదవులపై గాఢంగా లోతుగా ముద్దు పెడుతూ హత్తుకుని ఉన్నాడు ఇద్దరి పెదవులు గట్టిగా రుద్దుకుంటూ ఏకం అవుతున్నాయి

ప్రభు మీరా ను గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుని ఆమె పిరుదులను తన వైపుకు లాగడం ద్వారా మీరా ఒల్లు మెత్తగా అతనికి వ్యతిరేకంగా వత్తబడింది

ప్రభు తన ముద్దు ద్వారా మాత్రమే కాకుండా మీరా ఒంటిని అన్ని వైపులా నుండి కప్పిపుచ్చుకోవడం ద్వారా మీరా ను మరింతగా ప్రేరేపించాడు

ప్రభు మీరా ఒంటిని పూర్తిగా నలిపేస్తున్నప్పుడు
మీరా ప్రభును తనతో కలిపేసుకుంటూ కౌగిలించుకోవడం ద్వారా మీరా నెమ్మదిగా పరస్పర అంగీకారంతో కరిగి పోతుంది

మీరా కండగల చను గుబ్బల పై నిటారుగా ఉన్న చనుమొనలు ప్రభు దృఢమైన ఛాతీకి వ్యతిరేకంగా రుద్దుకుంటున్నాయి

ప్రతి సారి వారి శరీరాల కదలిక వల్ల మీరా చను గుబ్బలు ఇద్దరి శరీరాల మధ్య నలిగిపోతూ వాటి గుండా ఆమె శరీరంలోనికి ఆనందం నిండింది

ప్రభు మీరా కడుపు తాకుతూ నొక్కుతూ బొడ్డు దగ్గర మీటాడు మీరాకు కష్టంగా ఉంది ఇద్దరు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు

మీరా తన చేతులను అడ్డుగా తెచ్చింది ప్రభు అకస్మాత్తుగా మీరా ను ఎత్తుకుని తీసుకుని వెళుతున్నాడు

ప్రభు మీరాను చూసి నవ్వాడు
ప్రభు ముఖం కామంతో నిండిపోయింది
ప్రభు నడవడం ప్రారంభించగానే మీరాకు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లుతున్నాడో వెంటనే అర్ధమైంది

ప్రభు తరచూ ఇంటికి వచ్చే వాడు కాబట్టి అతనికి ఇంటి గురించి బాగా తెలుసు ప్రభు మీరాను తన
పడకగది లోకి తీసుకేళ్లుతున్నాడు

మీరా చట్టబద్దంగా వివాహం చేసుకున్న భర్తతో మీరా పంచుకున్న సుఖలా పరుపు మీద మీరాను
ఆస్వాదించాబోతున్నాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.