నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 28

ప్రభు మీరాను ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆమె గుండె వేగంగా పరిగెడుతోందనీ ఆమె గ్రహించింది
భయంతో పాటు మీరా ముద్దు తాలుకు ఉత్సాహాన్ని కూడాఆమె అనుభవించిందనే వాస్తవాన్ని ఆమె మనసు ఖండించలేదు

మూడో రోజుకు మీరా ప్రభు ఫోన్ కట్ చేయలేదు
ఇంకా అతనితో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టింది

ప్రభు నువ్వు ఎలా చేయగలిగావు ఆ పాడు పని
నేను ఆ రకమైన స్త్రీ నీ కాదు నేను మంచి వారైన మీ స్నేహితుడి వివాహం చేసుకున్న అతని ఉత్తమ భార్యను

నన్ను క్షమించు మీరా నేను నన్ను ఆపుకోలేక
నా మనసును నియంత్రించుకోలేక పోయాను
నేను మీ అందం వైపు పూర్తిగా ఆకర్షితుడయ్యాడు

ఇది తప్పు అని నాకు తెలుసు అయినా నన్ను నేను నియంత్రించు కోవడానికి చాలా ప్రయత్నించాను కానీ నా హృదయం ఆ మాట వినడానికి నిరాకరించింది ప్రభువు తన నిస్సహాయతను విజ్ఞప్తి పూర్వకంగా తెలియచేశాడు

అలాగే మీరాను సౌమ్య పరుస్తూ అలాగే వారు ఇన్ని రోజుల వారి సాహిత్యాన్ని మాటల్ని గుర్తు చేయడానికి ప్రయత్నించాడు చాలాసేపు

మెల్లిగా ఆ రోజు మీరా కోపం చెదిరిపోయింది మీరా మనసులో ఎందుకో ప్రభును చూడాలని కోరికతో ఉంది కానీ ప్రభును వచ్చి చూడమని నోరు తెరిచి చేెప్పలేకపోయింది

ప్రభంతో ఫోన్ మాట్లాడిన తర్వాత నాలుగవ రోజు
ఉదయం అనుకోకుండా ఎవరో తలుపు తట్టడం మీరా విన్నది ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది కానీ

అదేసమయంలో అక్కడ ప్రభు ను చూసి ఆనందంగా ఉంది ఆమె ముందు నిలబడి ఉన్న
ఆ అందమైన వ్యక్తి మీద ఆమె హృదయం ఆనందంతో పెరిగింది

వారి కళ్లు ఏకం కావడంతో వారి మధ్య మాట్లాడటానికి ఎటువంటి మాటల అవసరం లేదు ఈ నాలుగు రోజులు వారు ఒకరినొకరు ఎంత దూరం అయ్యారో
వారు వారి చూపులతో ఒకరికొకరు చూపించారు

వారి చిరునవ్వులా ఆటపట్టింపులు అర్థవంతంగా కనిపిస్తున్నాయి వారు వీడ్కోలు చెప్పిన తరువాత కూడా ఆ చిరునవ్వు అలాగే ఉండిపోతాయి

మీరా కళ్లు మొదట సిగ్గు పడ్డాయి
ప్రభు మీరా ఇంటికి లోకి ప్రవేశించి తలుపు గొళ్ళెం పెట్టాడు

ప్రభు మీరా ను తన వైపుకు లాగాడు ఆ సారి మీరా శరీరం మొత్తం ప్రభు శరీరానికి నుజ్జు కావడంతో మీరా లో ఎటువంటి ప్రతిఘటన లేదు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *