నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

తన సోదరి పెళ్లి సన్నాహాల్లో బిజీగా ఉన్నానని ప్రభు సాకుగా చెప్పాడు

వెంటనే ఆ సాయంత్రం ప్రభు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రిక ఇవ్వడం
అలా ప్రభు చెల్లి పెళ్లి కోసం వాళ్ళ ఇంటికి చేరడం
తిరిగి మా రహస్య ప్రేమ కొనసాగింపుగా రాత్రి విందు జరిగే సమయంలో మీరా ను చూసి ప్రభు రహస్యంగా తమ ఇంటి వెనుక కు తనను అనుసరించమనీ మీరాకు రహస్యంగా సైగ చేశాడు మీరా నవ్వుతూ నిరాకరించింది

ప్రభు వేరే వ్యక్తుల దృష్టిలో పడకుండా మీరాను వీలైనంతవరకు ఆకర్షిస్తూ కవ్వింపుగా చూస్తూ ఉండటం తో చాలా పట్టుదలగా ఉన్నాడు

ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అని మీరాకు తెలుసు ఇంకా వారు ఇతరులకు దొరికిపోయే అవకాశం ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ
రెండు వారాల విరహవేదనను ఓపలేక మీరా కూడా ఒంటరిగా ప్రభును కలవాలని కోరుకుంది

తను భర్త ఎక్కడా ఉన్నాడో అని చూడడానికి మీరా జాగ్రత్తగా చుట్టూ చూసింది మీరా కళ్ళు శరత్ ను ఒక మూలన కూర్చుని ఉన్న పురుషుల
బృందంతో మాట్లాడుతూ ఉండటాన్ని గమనించింది

శరత్ దృష్టి ఆమె మీద లేదు అని గమనించింది
మీరా తనను ఎవరూ గమనించకుండా నెమ్మదిగా
ఇంటి చుట్టూ తిరిగి బయటకు నడిచింది
ప్రభు కొత్తగా నిర్మించిన ఈ ఇంటి వెనుక ఉన్న పాత పాడు బడిన ఇంట్లొకి మీరా ప్రభు చేరా గానే
ప్రభు ఉద్రేకంతో మీరాను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు
ప్రభు మీరా చను గుబ్బలను మెత్తగా పిసికి మీరా ఆడతనాన్ని నాలుకతో వేసుకున్నాడు

మీరా కూడా రెండు వారాలుగా పైగా తప్పిపోయిన
ప్రభు అంగాన్ని ఇష్టంగా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడింది వారిద్దరికీ ఈ సంక్షిప్త శారీరక సంబంధం చాలా అవసరం దీని తరువాత రెండు రోజులు మీరా మంచంపై వారి మధ్య పెద్ద కామ సంభోగ సుఖానికి దారితీసింది ………

అలా అనారోగ్యంతో ఉన్న ప్రభు తండ్రి సందర్శించినప్పుడు నిన్న మీరా కళ్ళు స్వయంచాలకంగా పాత ఇంటి వైపు వెళ్లాయి
ప్రభు ఇల్లు గులాబి పూలు అన్నీ కలిపి మీరా అణిచి వేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించిన అన్ని కోరికలను జ్ఞాపకాలను ప్రేరేపించాయి

మీరా ఇప్పుడు తన భర్త పక్కనే పడుకున్నప్పుటికి కూడా

మీరా మొదటిసారి ప్రేమతో చేసిన జ్ఞాపకాలు
మీరా మొదటిసారి తన భర్త కు చేసిన మోసం

Leave a Reply

Your email address will not be published.