నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 29

ఆ తరువాత మీరా కూడా గులాబీ పూల పరిమళాల వాసనతో కూడిన సంతృప్తికరమైన శృంగార రహస్య అనుబంధ ఆనందపు అంచులా సంభోగం అందించడం ప్రారంభించింది

ప్రభు మీరా ను సంభోగించి వెళ్లిపోయిన తర్వాత
మంచం శుభ్రం చేస్తూ నలిగిపోయి చెల్లాచెదురైన గులాబీ పూల రేకులను చూసి మనసులో వాంఛతో కూడిన తీయటి నవ్వు వికసించేది మీరా ముఖంలో నిన్న చూసిన గులాబి పూల దృశ్యం తిరిగి పాత జ్ఞాపకాలను ప్రేరేపించాయి

అలాగే దీనితో పాటు రాత్రి ప్రభు నాన్న గారిని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు పాత ఇంటి సందర్శన జరిగింది

మీరా ప్రభు సోదరి వివాహం కోసం వారు అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత మీరా ప్రభు అక్కడ కలుసుకున్న జ్ఞాపకం వైపు మీరా మనసు వెళ్తోంది

రోజు మీరు ఎక్కువగా గులాబీ పూలు మాత్రమే ధరిస్తున్నారు అని శరత్ మీరాను ప్రశ్నిస్తూ అడిగినప్పుడు మీరా వెన్నులో వణుకు పుట్టింది

ప్రభు తో తనకు ఉన్న అక్రమ సంభోగపు వ్యవహారం గురించి తెలిసిందా అని మీరా చాలా భయపడింది మీరా ప్రభు ఇంటికి రాక ముందే ఫోన్ ద్వారా ప్రభును హెచ్చరించింది ప్రస్తుతానికి వారి ఉత్సాహపు సంభోగాన్ని ఎలాగోలా కొంతకాలం చల్లబరుచుకోవాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు

ప్రభు పూర్తిగా మీరా ను కలవడం మానేశాడు
శరత్ కూడా మీరాను అనుమానిస్తున్నట్లు వేరే ఎలాంటి సూచనలు చూపించలేదు

రెండు వారాల నిగ్రహం తరువాత ప్రభువు మీరాను ఫోన్లో ప్రేరేపించాడు
ప్రభు మీరాతో నిజంగా నిన్ను వదిలి ఉండలేకున్నాననీ నీకు దూరం ఉండటం కష్టంగా ఉంది అని దూరం నుండి అయిన చూడాలన్నాడు

శరత్ ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం కుటుంబ సమేతంగా ఆలయానికి వస్తాడని ప్రభు తెలిసి ఆలయానికి వచ్చాడు కనీసం ఒక్కసారి అయినా
నిన్ను చూడకుండా ఉండలేను నిద్ర పోలేను అని ప్రభు మీరాతో చెప్పడంతో మీరా హృదయం ఆనందంతో నిండిపోయింది వారి వ్యవహారం తారాస్థాయికి చేరుకున్న సమయం అది

అక్కడ తన భర్త తమ ఇద్దరిపై అనుమానం కలిగి ఉన్నడని భయం ఎక్కువ ఆవహించినప్పటికీ
అప్పుడు శరత్ ప్రభును చూసి పిలిచి ఎందుకు ఈమధ్య కనిపించడంలేదు ఇంటికి కూడా రావడం లేదు అని అడిగాడు ఇది విన్న తరువాత మీరా మనసు ఎంతో ఉపశమనం పొందింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *