నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

మీరా రోజు ఇంటిని శుభ్రపరచడం మరియు ఊడవడం తుడవడం చేయడం ప్రారంభించింది
అదే పనిగా మీనా భర్త తన ఇంటి పనిలో సహాయంగా తెచ్చిన పని ఆవిడ ఆరు నెలల క్రితం అకస్మాత్తుగా చనిపోయింది ఇప్పుడు మీరాకి సహాయంగా పని ఆవిడ లేదు శరత్ ఇంకో పని మనిషి కావాలన్నా ప్రతిపాదనను మీరా నిరాకరించింది

మీరా మరింతగా ఖాళీ గా ఉండటానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే ప్రభువు జ్ఞాపకాలు
తిరిగి వారు గడిపిన ఆనందకర సమయాన్ని మీరా మనశాంతికి అంతరాయం కలిగిస్తాయి అని

మీరా తన ఇంటి విధులను పూర్తి చేసి ఆమె పిల్లలు పాఠశాల నుండి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు
పిల్లల ఇంటి పని చదువు చూసుకుంటూ శ్రమలో ఉంది మీరా పిల్లలతో కూర్చుని వారి ఇంటి పనుల చదువు పర్యవేక్షిస్తూ ఉంది

మీరా పదవ తరగతి దాకా మాత్రమే చదువుకున్నప్పటికి మీరా చురుకైనది ప్రకాశవంతమైన విద్యార్థి ఆ ఆ సమయంలో మీరా కుటుంబ పరిస్థితి మరింత ముందుకు వెళ్ళి చదువుకోడానికి సహకరించలేదు పెళ్లికి ముందు సంపద లేని తన జీవితం అది

ఈ సౌకర్యవంతమైన జీవితం తన భర్త వల్లనే
దానికి మీరా చూపిన కృతజ్ఞత తన భర్త స్నేహితుడు అక్రమ సంభోగం కొనసాగించడం
తనమీద తానకే సిగ్గుగా అనిపించింది మీరాకు

మరికాసేపట్లో మీరా భర్త తిరిగి వచ్చాడు దుకాణం నుండి
అందరూ కలిసి రాత్రి భోజనం చేసాకా పిల్లలు తోందరగా పడుకున్నారు

రాత్రూ 11 గంటల సమయం అయింది శరత్ మీరా పక్కన పడుకున్నప్పుడు అతని లోతైన శ్వాస గమనించింది అది శరత్ నిద్రపోతున్నట్లు సూచించింది

ఇంకా నిద్ర మీరా వద్దకు రావడానికి నిరాకరించింది
గత రెండు రోజులుగా మీరా మనసులో పని లేనప్పుడు ఎక్కువగా ప్రభుతో ఆమె గడిపిన జ్ఞాపకాలు మరోసారి కలవరపరిచాయి

ముఖ్యంగా గత రెండు రోజులుగానే ‌ ఎందుకు అని ఆశ్చర్యపోయింది

మొదటగా తన గులాబీ పూలు అమ్మే మహిళా బుట్ట లోని పూలు మీరా మనసుని ప్రేరేపించాయి

ప్రభు మీరా తో జతకట్టడనికి ముందు ఎప్పుడు మీరా కోసం కొనే వాడు
ప్రభు తన మందపాటి అంగాన్ని మీరా తడి ఆడతనంలో తీవ్రంగా పంపుతున్నప్పుడు ప్రభు
మీరా తలలో గులాబీ పూల పరిమళాల మత్తును
కనుగొని మరింతగా రెచ్చిపోతూ సంభోగం చేసేవాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.