నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

మీరా తనను తాను నీచంగా భావించుకుంటుంది

అప్పుడు తన భర్త మీద ప్రేమ తిరిగి వచ్చింది శరత్ తినేటప్పుడు ప్రేమగా సేవ చేయడం తప్ప తన మనసు ఎలా వ్యక్తపరచాలో ఏం చేయాలో తనకు తెలియదు

ఏమండీ ఇంకో చేప ముక్క వేసుకోండి అంటూ తన కంచం లోని చేప ముక్కను అతని కంచం లోకి వేస్తూ చెప్పింది

వద్దు మీరా ఇప్పటికే నాకు రెండు ముక్కలు ఉన్నాయి నీకు ఇంకా ఏమి లేవు అనుకుంటా నువ్వు తిను

లేదండీ నా కోసం కొన్ని గిన్నెలో ఉన్నాయి
సరే ఈ రోజు వంట ఎలా ఉంది బాగుందా అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయా

నా భార్య వంట ఎప్పుడు గొప్పగా చేస్తుంది శరత్ మీరా ను ప్రేమగా చూస్తూ అన్నాడు

ఆ మాటలు మళ్లీ మీరా మనసులో ప్రభును గుర్తుకు తెచ్చాయి ప్రభు ఇదే మాట చెప్పేవాడు
మీరా మీరు మీలాగే అందంగా ఒక కలలా గొప్పగా వండుతారు శరత్ చాలా అదృష్టవంతుడు

మీరా తన మనసులో చొరబడి తున్న ప్రభు ఆలోచనను గురించి ఆలోచిస్తూ వాటిని నిరంతరం బహిష్కరించ లేక ఆమె చాలా అలసిపోతుంది

నా భర్తకు మాత్రమే న్యాయంగా ఉండాల్సిన దాన్ని ఆస్వాదించడానికి నేను అతని స్నేహితుడికి అనుమతించినప్పుడు నా భర్త ఎలా అదృష్టవంతుడు అవుతాడు????????????????

మీరా అకస్మాత్తుగా శరత్ ను కౌగిలించుకుంది
శరత్ ఆశ్చర్యపోయాడు ఆనందంగా ఈ విధంగా మీరా అతన్ని కౌగిలించుకున్న విధంగా అతను ప్రేమను అనుభవించగలడు

వారి ప్రశాంతమైన జీవితంలోకి ప్రభు అవాంఛిత మైన చొరబాటుకు ముందు మీరా తన సాధారణ స్థితికి తిరిగి రావడానికి నిజంగా ప్రయత్నిస్తుందని
శరత్ భావించాడు

నేను మీరా ను బాగా చూసుకుంటానని చూపించడం కొనసాగించాలి
ఒకప్పుడు మీరా ను ప్రభావితం చేసిన అక్రమ వ్యవహారం నుండి తనకు తానుగా విముక్తి పొందడానికి మీరా అంతర్గత యుద్ధానికి నేను మద్దతు ఇవ్వాలి ఇవ్వగలను

మీరా తన నుండి విడిపోయి దూరంగా ఉన్న ప్రియుడి గురించి ఆలోచించకుండా గా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ చాలా శ్రమ పడుతూ గడుపుతూ ఉండిపోయింది

తను ఏమి చేయనప్పుడు మాత్రమే అతడి ఆలోచనలు వస్తాయని తన మనసుతో వాదించింది పని లేని మనసు దెయ్యాల కొంప లాంటిది ఆమె పాత సామెతను గుర్తు చేసుకునేది

Leave a Reply

Your email address will not be published.