నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

నేను అతన్ని స్నేహితుడిగా మాత్రమే తీసుకోవాలనుకున్నాను ప్రేమికులుగా మారడం ద్వారా మేము ఎలా ముగించాము
నటినటులపై ఆ రోజు చర్చ మీరా పై ఆమెకే తెలియకుండా ప్రభావం చూపింది

మీరా ను ప్రభు వదిలి వెళ్ళిన రెండరోజులా తరువాత ఒకరోజు
మీరా అభిమాన నటుడు సినిమా పాటను మీరా స్నానం చేస్తూ పాడుతుంది

మీరా చేతి వేళ్ళు మీరా రహస్య భాగాన్ని మీటుతూ ప్రభు శక్తివంతమైన సంభోగాన్ని గుర్తు చేస్తూ తనని కప్పాసాయి ప్రతి స్పర్శ మీరాకు తన యువ రహస్య ప్రియుడితో అనుభవించిన అద్భుతమైన అనుభూతిని గుర్తు చేసింది

మీరా నోటి వెంట పాట పదాలు ఇలాగే సాగాయి

నీ దాహం తీరాలి అనుకున్న అమ్మాయి నీ దాహం తీరింది నా ప్రియుడి సౌఖ్యం నేను చూసుకున్నాను అతడికి కోరిక తీరింది నాకు తీరింది……………………… ఇరువురి తనువులా వేడి ……….. తగ్గింది…………

తన భర్త మోటారు బండి శబ్ధం వినగానే మీరాకు
గత సంఘటనల జ్ఞాపకాల నుండి బయటపడింది
మీరా సమయం చూసింది అప్పటికే మధ్యాహ్నం 1:09 గంటా దాటింది తన ప్రియుడిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె చాలా సమయం గడిపింది
ఆమె తన భర్త కోసం తలుపు తెరిచింది

భోజనానికీ ఏం చేసావు శరత్ లోపలికి వస్తూ మీరాను అడిగాడు
ఈరోజు చేపల కూర వండాను మీరా తన భర్త శరత్ కు ఇలా బదులు ఇచ్చింది

ఒకసారి మీరా ప్రభు కలిసి గడుపుతున్నప్పుడు మీరా ప్రభు కి ఈ విషయం చెబుతూ
ప్రభు మీకు తెలుసా మీరు ఇంకా మా వారు ఇద్దరూ చేపలా కూరను ఇష్టపడతారు అందుకే వారానికి రెండు సార్లు చేపలు కూర వండాల్సి వస్తుంది మీరా అలా అన్నప్పుడు ప్రభు నవ్వుతూ
ఇది యాదృచ్చికం దీనికి పెద్దగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు

మీరా,,,,, ఎందుకు

Leave a Reply

Your email address will not be published.