నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 30

శరత్ శుక్రవారం మాత్రమే తన కుటుంబంతో కలిసి వస్తాడు అని బదులిచ్చాడు పూజారి అయిన మీరు ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీరు ఆమె గురించి చాలా అడుగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది
అని కొద్దిగా అనుమానంతో అన్నాడు పూజారి

లేదు లేదు నన్ను తప్పుగా భావించకండి శరత్ నా పాత స్నేహితుడు నేను అతన్ని కలవాలనుకుంటున్నాను అని ప్రభు తెలివిగా పరిస్థితిని చక్కదిద్దాడు

మీరా పరిచయం పొందటానికి తనకు ఇబ్బంది ఉండదని అతనికి తెలుసు కాబట్టి ప్రభు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు

ప్రభు మీరాను మొదటిరోజు చూసినప్పటి నుండి ప్రభు తన కలలో మీరాను అనుభవిస్తునేఉన్నాడు

ప్రభు మొదటినుండి తన మనసులో ఒక ఉద్దేశంతో స్నేహంగా ఉన్నాడు

ప్రభు మీరాను కనీసం ఒక్కరోజు అయిన తనివితీరా పొందాలని అతని మనస్సులో
తీవ్రంగా ఉంది

ప్రభు శృంగారంలో అనుభవం లేకుండగా ఏమి లేడు ఇప్పటివరకు ప్రభు ఇద్దరు మహిళలతో లైంగిక సంభోగ సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు కానీ ప్రభు వివాహిత స్త్రీ మీద కోరిక కలగడం ఇదే మొదటిసారి

మీరా తన స్నేహితుడి భార్య అన్న విషయం ప్రభును సంతోష పరిచింది అదే సమయంలో అసౌకర్యానికి గురి చేసింది

మీరా స్నేహితుడి భార్య అయినందున ప్రభు మీరాను గూర్చి సులభంగా తెలుసుకుంటాడు
అదేసమయంలో అసౌకర్యంగా ఉంటాడు

ఎందుకంటే ప్రభు మీరాను మోహింపజేయాలానీ అనుకున్నాడు

స్నేహ ధర్మం చాలా గొప్ప సంబంధం
ఇప్పుడు నేను చేసే ఈ పని స్నేహానికి నమ్మకద్రోహం అవుతుంది

కానీ మీరా ఎంతో మనోహరమైనది మీరా మీరా అందం నన్ను ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడానికి కూడా అనుమతించడం లేదు అని ప్రభు తనలో తానే
అనుకున్నాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.