నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 29

ప్రభు పురుషాంగం దాదాపు పూర్తి అంగస్తంభనకు దాటి చేరుకుంది అది అతని ముఖంలో కామ వాంఛ కనిపిస్తుంది

మీరా ప్రభు ఆ రూపాన్ని చూసి వెనక్కి తగ్గింది
అతని ముఖం లో కామ కోరిక ఉందా లేక నేను ఊహించుకుంటున్నానా అని తర్జనభర్జన పడింది

మీరా భర్త ఆమెను ఆ విధంగా చూసి ఉంటే సంతోషించి ఉండేదని మనసుకు చెప్పుకుంది

మరొక వ్యక్తి అలా చూడటం పట్ల సంతోషంగా ఉండకూడదు

మీరా భర్త శరత్ మోటారు బండి శబ్ధం విని ఇద్దరు హాలు లోకి వచ్చారు శరత్ ను స్వాగతించాడానికి

శరత్ తో మాట్లాడుతూ ఒక అరగంట సేపు ప్రభు అక్కడే ఉన్నాడు శరత్ తో మాట్లాడుతూనే ప్రభు కళ్ళు మీరా వైపు పడ్డాయని మీరా అది గమనించింది

ప్రభు మీరా ను మరింతగా చూడాలి అనుకున్నాడు కానీ శరత్ ఎదురుగా కూర్చువడం వల్ల అలా చేయలేకపోయాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *