నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 30

ప్రభు నిజంగా అతను అనుకున్న దానికన్నా పెద్ద రొమ్ములు కలిగి ఉంది మీరా
అవి ఇంకా గట్టిగా బలంగా దృఢంగా ఉన్నాయి
మీరా గట్టి జాకెట్ వాటి బలం ముందు ఇంకా కుంగిపోకుండా అడ్డుకుంటుంది
ప్రభు ఆశ్చర్యపోయాడు అతని మనసులోని దానికి సమాధానం రావడానికి చాలా కాలం కాదని
అతనికి తెలియదు

ప్రభు మీరా నడుము పై దృష్టి సారించి మీరా నడుము వంపును కూడా చూడగలిగాడు
ఇద్దరి పిల్లలను కలిగినా ఒక ఈమె ఇంకా ఇంతా అందమైన ఆకారంలో ఉండటం ఆశ్చర్యంగా ఉంది

సాధారణంగా ప్రభు చూసిన పెళ్లయిన ఆడవాళ్ళు
అక్కడ కొవ్వు పెరిగి లావుగా ఉండేవారు
మీరా తన శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయడాన్ని ప్రభు చూడలేదు ఇది ఆమె శరీరపు సహజ జీవక్రియ అయి ఉండాలి అనుకున్నాడు

ప్రభు ఆ సరసమైన నడుము వంపును ముద్దడటానికి ఇష్టపడతాడు

మీరా చీర ఆమె శరీరంలోని మిగితా భాగాలను
ప్రభు కళ్ళ నుండి కాపాడింది

కానీ అతని ఆలోచన మీరా ఆడతనం ఎలా ఉంటుందో అని ఇంకా ఆశ్చర్యంగా ఆలోచిస్తూ
మీరా చాలా అందంగా ఉండటం వల్ల మీరా లోపలి రేకులు గులాబీ లాగా ఉంటాయి కాబోలు ఆ ఆలోచనే ప్రభు పురుషాంగం గట్టిపడేలా చేసింది

భవిష్యత్తులో ఒక రోజు వారు తనివితీరా సంభోగించి ఆయాసంతో ఊపిరి పీల్చుకుంటూ
పక్క పక్కనే పడుకున్న తరువాత
ఈ రోజున ప్రభు మనసులో వచ్చిన ఈ ఆలోచనలు ప్రభు మీరాకి వివరంగా చెప్పాడు
అప్పుడు మీరా చీ మీరు ఎప్పుడు నాతో చెడు ఉద్దేశాలు మనసులో పెట్టుకొని ఉన్నారు అంది
ఆ సమయంలో మీరా గొంతులో ఎలాంటి కొపం లేకుండా ప్రభును తిట్టింది
ప్రభు ఎప్పుడు మీరాతో రసిక వాంఛ ఉద్దేశం కలిగి ఉండటం మీరాకి ఎంత ఆనందంగా ఉందో మీరా ఆ చిరునవ్వు సూచిస్తుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published.