నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 30

భవిష్యత్తులో ఆ వంటగదే వారిద్దరికీ లైంగిక ఆట ఆడటానికి ఎంతో సుపరిచితమైన ప్రదేశంగా మారింది ప్రభు మీరా ను అక్కడ అనేక సార్లు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు
మీరా తన వంటలో ఉండగా వెనుక నుండి బిగి కౌగిలిలో బందించేవాడు ప్రభు మీరా చీర జాకెట్
విప్పి అక్కడి నేలపై వేసేవాడు మీరా బ్రా పైకి లాగి
మీరా నిండు చన్నులను విడుదల చేసి మీరా దూరంగా నెట్టేవరకు వాటిని పీల్చిపిప్పి చేసేవాడు
నిజానికి వంటగది గోడలు మాట్లడగలిగితే అది ఇంకా చాలా ఆసక్తికరమైన కథలే చెప్పవచ్చు

ఆ రోజున మీరా వంటగదిలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు మీరా వంటగదిలోకి ప్రవేశించినపుడు మీరా కాస్త భయపడి వెనక్కి తిరిగి చూసి దూరంగా జరిగింది

వదిన గారు తొందరగా నేను బాత్రూం వెళ్లాలి ఎక్కడా అని ప్రభు మీరాను అడిగాడు

మీరా కాస్త ప్రశాంతంగా మారి ఆ వైపుకు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళండి అక్కడే బాత్రూం ఉంది అంది మీరా

ప్రభు అక్కడ మీరాతో మాట్లాడటానికి బాత్రూం ఉపయోగించాలనుకుంటున్న సాకు ను ప్రయోగించాడు

బాత్రూం నుండి తిరిగి వచ్చిన తరువాత ప్రభు
డైనింగ్ టేబుల్ వైపు నిలబడి మీరాతో సంభాషణలు ప్రారంభించాడు వంటగదిలో

మీరా ప్రభు కోసం కాఫీ సిద్దం చేయడంలో బిజీగా ఉంది ప్రభు ఉన్న వైపు నుండి మీరా ఉన్న వైపు
సైడు నుంచి మీరా ఉబ్బిన రొమ్ముల గుబ్బలు చూస్తూ వాటిని మెచ్చుకోవడం లో ప్రభు కళ్లు బిజీగా ఉన్నాయి

మీరా ఆమె జాకెట్టును వ్యతిరేక దిశలో వడకట్టినట్టు బిగించి కట్టినట్టు అనిపించింది
మీరా జాకెట్ వస్త్రం గట్టిగా సాగినట్లు కూడా అనిపించింది

నేను వాటి బంధాల పరిమితుల నుండి వాటిని విడుదల చేయలని నేను ఎంతలా కోరుకుంటున్నాను ప్రభు తన మనసులో అనుకున్నాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.