నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 29

ఆ కారణం చేత మీరా తన లోపలి నిజమైన కోరికలను శరత్ కు చెప్పలేక పోవచ్చు
మీరా లో అణిచివేసిన లైంగిక భావన ఉందని ప్రభు మదిలో ఎప్పుడు ఉండేది

మీరా తన భర్తతో చట్టబద్దమైన సంబంధంలో
తన లోపలి కోరికలను వ్యక్తీకరించడానికి మీరా సంయమనం పాటించవచ్చు

మీరా ఆధునిక ప్రపంచానికి పెద్దగా పరిచయం లేని ఒక చిన్న పల్లెటూరి పెంపకం నుండి వచ్చింది

మీరా తల్లి తన పెద్దలచే బోధించబడిన మాటలు ప్రవర్తన ఇంకా బాధ్యతలు మీరా తల్లి బహుశా మీరాకి అప్పగించి ఉండవచ్చు

నేను కనుక మీరా లోని అణిచి వేసిన లైంగిక సంకెళ్ళను విచ్చిన్నం చేయగలిగితే శరత్ కూడా తన భార్య నుండి పొందని అనుభవించలేని ఆనందించలేని సుఖాలు చెప్పలేని ఆనందపు అందాలు మీరా దగ్గర ఉన్నాయని ప్రభు భావించాడు

ఈ రకమైన పెంపకంలో పెరిగిన స్త్రీ తన భర్తతో కాకుండగా తన ప్రేమికుడికి తన భావాలు పంచుకోవడం సులభం అవుతుంది

ప్రభు మీరా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతను యథావిధిగా మీరా పిల్లలకు కొన్ని చాక్లెట్లు స్వీట్లు తీసుకువచ్చాడు

ఆ విధంగా పిల్లలు ప్రభును చాలా ఇష్టపడ్డారు
మరియు అతని రాక కోసం ఎప్పుడు ఎదురు చూసేవారు

వారు బాబాయ్ అని పిలిచే వ్యక్తి తమ తల్లితో కలిసి పరుపు లో తమ తండ్రి స్థానాన్ని భర్తీ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు అని వారికి తెలియదు

మీరా ,,,,,, దయచేసి పిల్లలకోసం వీటిని ఎక్కువగా కొనకండి
ఇవి తిన్న తరువాత వారు ఇంట్లో ఆహారాన్ని సరిగ్గా తినరు
అది విన్న మీరా పిల్లలు కొంచం కోపంగా తల్లి వైపు చూసారు
మీరిద్దరూ నన్ను అలా చూడకండి నేన మీ నాన్నగారికి చెబుతాను ఈ విషయం అని మీరా పిల్లలను ఉపదేశించింది

పిల్లలు మీరాను ఆటపట్టిస్తూ నాలుక పెట్టి నవ్వుతూ పారిపోయారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *