నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 30

వారి లైంగిక సంభోగం పూర్తయిన తర్వాత వచ్చిన ముద్దులతో కూడిన నవ్వులు వారిమధ్య గట్టి సాన్నిహిత్యం ఏర్పడిందని సూచించింది

శరత్ ఆలోచనలు ఇప్పుడు ప్రభు మీరాను కలిసి చివరిసారిగా చూసిన సంఘటన మీదకు మారాయి

అది శరత్ కు చాలా బాధాకరమైన దృశ్యం
మీరా అక్రమ సంభోగ వ్యవహారాన్ని కొనసాగించడానికి ఇష్టపడటం లేదని మీరా ప్రభుతో కేవలం మాట్లాడానికే మాత్రమే కోరుకుంటున్నానని అది చెప్పేందుకే ఇక్కడికి వచ్చానని ప్రభుతో మాటలు ప్రారంభించినప్పటికీ

వారిద్దరి తదుపరి చర్యలు దానిని పూర్తిగా తప్పు పడ్డాయి ప్రభు తో కలిస్తే కేవలం ఇద్దరి మధ్య మాటలే ఉంటాయని మీరా ఎలా నమ్ముతుంది

వారి మాటలు చివరికి సంభోగం తోనే ముగుస్తుందని మీరాకి తెలిసే ఉండాలి
అందువల్ల మీరా కూడా ఈ వ్యవహారాన్ని ముగింపు పలకడానికి సిద్ధంగా లేదు
అలా అయితే మీరా అక్కడికి వెళ్ళేదే కాదు
కానీ మీరా దానికి బదులుగా శరీర సంభోగ ఆనందంలో పాల్గొనడానికి వచ్చింది

అది కాక ఇంట్లో పని చేసే ఆమె ఉన్నందున వీరిద్దరూ ముందులా కొరుకున్నప్పడల్లా వారి
కామాన్ని తీర్చుకోలేక పోయారు .

అందువల్ల మీరా ప్రభును ప్రేమించాలని ఆశిస్తూ అక్కడికి వచ్చింది
మీరా ప్రభు తో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకొవలనుకొవడామే కాదు మీరాకు అది అవసరమని అది స్పష్టమైన సూచన

మీరా తన ఒంటి మీది బట్టలు సులభంగా విప్పడానికి మీరా ప్రభు కి అనుమతించిన విధానం మీరా కూడా అతన్ని ఎంత కోరుకుంటుందని ఇంకా స్పష్టమైన సూచన

మీరా సన్నని వేళ్లు ప్రభు పెద్ద పురుషాంగాన్ని ప్రేమగా ఆడించాను
అది మీరా ఇంతకు మునుపు ఉపయోగించిన పొడవు లావు కలిగి ఉంది
కానీ మీరా అప్పటికే పూర్తిగా ప్రేరేపించబడినట్లు
అనిపించింది మీరా దాన్ని ఆడించింది
ఆడిస్తునే ముద్దు పెట్టుకుంది
అతని దాని లోంచి కారుతున్నా తడి మీరాకు అసహ్యం అనిపించలేదు నిజానికి మీరా దాన్ని ఇష్టపడుతున్నట్లు అనిపించింది

Leave a Reply

Your email address will not be published.