నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 30

మీరా తన శరీరాన్ని ప్రభు కఠినమైన శరీరానికి వ్యతిరేకంగా నొక్కింది తద్వారా మీరా చను గుబ్బలు ప్రభు ఛాతికి చూర్ణం అయ్యాయి

మీరా ప్రభు పెదవులు ముద్దులాడుతూనే పెదవులు తెరిచి అతని నాలుకను తన నోటిలోకి
స్వాగతించింది మీరా పెదవులు చూస్తే ముద్దు పెట్టుకోవడానకి ఎవరు మాత్రం ఇష్టపడరు

అప్పుడు ప్రభు తన ప్యాంటు జిప్ తీయడం మీరా చేయి ప్రభు పురుషత్వాన్ని ఆడటానికి ప్యాంటు లోపలికి చొచ్చుకు పోవడం శరత్ గుర్తు చేసుకున్నాడు

మీరా ప్రభు సమ్మోహనానికి పూర్తిగా లొంగిపోయింది అని ఇది ఏ మాత్రం సంకోచించం లేని వ్యవహారం అని అది చూచిస్తుంది

ఆ సమయంలో వారిద్దరూ అప్పటికే లైంగిక సంభోగం లో పాల్గొన్నారు అని శరత్ అనుమానించినప్పటికీ ప్రభు తన భార్యను పూర్తిగా అనుభవిస్తున్నాడు అని ధ్రువీకరించడానికి మూడోవ సంఘటన శరత్ వారిద్దరినీ కలిసి చూసింది

వారి లైంగిక క్షీణత మరెక్కడో జరగలేదని తన సొంత ఇంటిలో అదికూడా తన సొంత మంచం మీదనే జరుగుతూఉందని శరత్ కి తెలిసింది

ఆ రోజు వారి వివాహం చేసుకున్న ఏడు సంవత్సరాలలో శరత్ వినని మీరా ఆనందంకరమైన ఆ మూలుగులూ ఆ రోజు శరత్ విన్నవి

మీరా శరత్ కింద ఉండి ప్రేమ పొందు తున్నప్పుడు
మీరా ఎప్పుడూ సంయమనంతో నిదానంగా ఉండేది అది మీరా ప్రశాంత స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుదని శరత్ భావించాడు

అప్పుడు శరత్ కి తెలియదు మీరా లో మారో వైపు ఉందని అది ప్రభుకి తెలుసు అంటే శరత్ మీరాను పూర్తిగా గమనించలేకపోయాడు
కానీ ఆ విషయంలో ప్రభు పూర్తిగా విజయం సాధించాడు అని శరత్ అనుకున్నాడు

ప్రభు పిరుదుల మాంసం లోకి మీరా గోర్లు ఎలా చొప్పించబడ్డాయో……………..
ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే
ప్రభు తన మందపాటి పురుషత్వాన్ని మీరా ఆడతనాన్ని దున్నతున్నప్పుడు మీరా దాన్ని మరింతగా లోపలికి లాక్కుంటూ మీరా లైంగికంగా ఎంతో దూకుడు స్వభావం కలిగి ఉందని శరత్ గ్రహించాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.