నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 3 23

ఆతరువాత మీరా ప్రభు తో ఎలాంటి నిరసన లేకుండా ప్రభుతో కలిసి నడుస్తుంది
ఎందుకంటే అప్పటికే తనని హత్తుకుని కలిసి సంభోగించి ఆనందించాబోయే లైంగిక ఆనందాన్ని
ఆస్వాదించడానికి ప్రభు పడకగది వైపు నడిపిస్తూ ఉంటాడు ప్రభు మీరా ను

అలాగే మీరా మనసులో మొదట్లో మెడలో తాళి కట్టిన భర్తకు చేందిన పడకగది ఇంకా పరుపు మీద
అక్రమ సంభోగ సంబంధం
పాలు పంచుకుంటున్నాను అని అపరాధ భావన ఉన్నప్పటికీ
మీరా రహస్య ప్రియుడి కలిసి చేసిన అక్రమ సంభోగం వల్లా కాలక్రమేణా ఆ భావన అదృశ్యమైంది

ఆ తరువాత మీరా తన భర్త తో పంచుకున్న
అదే మంచం మీద తన ప్రేమికుడితో
సంభోగం ఆనందపు అంచులు చూసేది ఆనందంగా ఉండేది

మరో రోజు మరోసారి అదే సోఫా మీద మీరా వద్దు అని ఎంతా వారించిన ప్రభు వినకుండా పూర్తిగా నగ్నంగా మారి మీరా బట్టలు బలవంతంగా విప్పి నగ్నంగా మార్చి మధ్యాహ్నం పూట అలా సోఫా పై చాలా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టాడు

మీరా పడకగదిలో కాకుండా ఇలా బహిరంగంగా
సంభోగించడం అదే మొదటిసారి ప్రభుతో మీరాకు
సంభోగం ఎప్పుడు కొత్తగా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేది

కానీ ఆ రోజు అలా సోఫాలో బహిరంగంగా ప్రేమతో సంభోగించడానికి మీరాకు మొదట సిగ్గు అనిపించినప్పటికీ ఆ సంభోగం మీరా ను అప్పటివరకు అనుభవించని తీవ్రమైన ఉద్వేకనికి తీసుకెళ్ళింది మీరా ఎప్పుడు ఆ సోఫాలో కూర్చున్న అదే గుర్తుకొస్తుంది

మీరా మామూలుగా గడిపే వంటగది కూడా మీరా రహస్య ప్రేమికుడి జ్ఞాపకాల నుండి తప్పించలేక పోయింది

మీరా సాధారణం వంట చేసే సమయంలో ప్రభు ఇంటికి వచ్చే వాడు మీరా వంట మీద దృష్టి పెడితే
ప్రభు చిలిపి మాటలతో కొంటె చేష్టలతో ఇబ్బంది పెట్టే వాడు కొన్నిసార్లు మీరా అతడు చేసే దాన్ని వారించి కసురుకునట్లు నటించిన వాస్తవానికి మీరా మనసులో ఆనందించేది మీరా భర్త ఎప్పుడూ ఇలా తన వెనకే తిరుగుతూ చిలిపి పనులు ఇలాంటి కొంటె పనులు చేయలేరు

మీరా పెళ్లి అయిన కొత్తలో వారు చాలా పెదవారు
అంతేకాకుండా వాళ్లు ఉండే ఇల్లు చాలా చిన్నది
అప్పుడు వారు జీవిత అవసరాల కొసం పోరాడే వారు ఈ సమయంలో శరత్ తల్లి వారితో కలిసి నివసిస్తూ ఉండేది

లైంగిక చిలిపి పనులు కొంటె చేష్టలకు అవకాసం సమయం రెండు ఉండేవికావు
సంపద కలిగి వచ్చే సరికి సమయం గడిచిపోయింది వారి జీవితంలో

మీరా తన వివాహ జీవితంలో ఆమె కోల్పోయిన
చిన్న చిన్న ఆనందాలు ఆమె ప్రభు ద్వారా పొందింది
ప్రభు చేయడానికి వేరే పని ఏమి లేదు ఆ ఊరిలో అతని ఆ సమయంలో కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వహించే వాడు కాదు దాని వల్ల పనికి వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు

Leave a Reply

Your email address will not be published.