నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 3 23

ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ప్రభు వెళ్లిపోయిన తరువాత
ఒకసారి శరత్ ఆమె తలను తన తొడల మధ్య వైపుకు నెమ్మదిగా తోసాడు

కానీ మీరా తల తిప్పుకుంది ఆ తరువాత శరత్ మళ్లీ అలా చేయడానికి ప్రయత్నించలేదు

మీరా పాడుబడిన భవనపు హాలు లో ప్రభు కోసం అతడి అంగాన్ని ఆసక్తిగా ఇష్టపూర్వకంగా తీసుకుని చేసినప్పుడు

మీరా శరత్ అంగాన్ని నోటిలోకి తీసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదని శరత్ కి కోపం వచ్చినప్పటికీ శరత్ వెంటనే కోపాన్ని అనిచివేసుకున్నాడు తనలోనే

మీరా తన ప్రేమికుడి తో అలా చేయడానికి సంకోచం కానీ సంయమనం కానీ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు

అయితే నాతో మీరా తక్షణమే అలా చేస్తే నేను మీరా గురించి ఏమనుకుంటానో అని మీరా భయపడి ఉండవచ్చు అని శరత్ ఊహించాడు
శరత్ మీరాకు చేయడానికి ఇష్టపడని దేనిని మీరాను బలవంతం చేయలేదు ఆ సందర్భంలో

శరత్ మీరాను తన కుటుంబాన్ని సాధ్యమైనంత సంతోషంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించాడు
శరత్ తన దుకాణాన్ని తన గుమాస్తాకి నడిపించే
బాధ్యతను ఇచ్చాడు

శరత్ తన కుటుంబాన్ని సెలవుల్లో వివిధ ప్రాంతాల పర్యటనలకు తీసుకువెళ్లాడు
శరత్ మీరా తో ఎక్కువ సమయం గడిపాడు
శరత్ తన కుటుంబాన్ని సినిమాలు విందులు వినోదాలు మొదలైన వాటికి తీసుకెళ్లాడు

శరత్ భోజనానికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీరాతో ఎక్కువ సమయం గడిపేవాడు
శరత్ సాధ్యమైనప్పుడల్లా తన దుకాణం నుండి తిరిగి ఇంటికి రావడానికి ప్రయత్నించేవాడు

ఇవన్నీ ఇలా ఉన్నప్పటికీ శరత్ ఒక్కోసారి మీరా నిరాశగా ఉన్నట్లు గమనించవచ్చాడు అతను ఇంకా ఏమి చేయగలను అనే దానిపై అతను ఇంకా తీవ్రంగా ఆలోచించాడు

శరత్ అలా నిస్సహాయంగా ఆలోచించిన దీనికి కాలం మాత్రమే పరిష్కారం ఇవ్వాలి.

మీరా ఆలోచన కూడా ప్రభు ఇక్కడ ఉన్న కాలానికి తిరిగి వెళ్ళింది.

ఒక రోజు ఎప్పటిలానే తన భర్త దుకాణానికి మరియు పిల్లలు పాఠశాలకు వరుసగా వెళ్ళిన తరువాత, ఎవరో తలుపు తట్టడం మీరాకు వినబడింది

ఈ సమయంలో అది ఎవరో వచ్చారు అని మీరా ఆశ్చర్యపోయి వెళ్లి మీరా ముందు వైపు తలుపు తెరిచింది.

ముఖం మీద విశాలమైన చిరునవ్వుతో అక్కడ నిలబడి ఉన్న ప్రభుని చూసి ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది

వదిన నేను ఇలా ఈ మార్గంలో వెలుతూ నేను
అకస్మాత్తుగా మీ గురించి ఆలోచించి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను

ఏంటి మీరు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారా అని ఆశ్చర్యంతో అడిగింది మీరా మనసులో కొద్దిగా షాక్ లో ఉంది తను
తన స్నేహితుడి భార్యతో ఇంతా ధైర్యంగా ఇలా అన్నాడు అని మీరా అనుకుంది

అవును వదినా గారు నాకు ఒక కప్పు కాఫీ కొసం

Leave a Reply

Your email address will not be published.