నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 3 23

ప్రభు ఏకైక ఏకాగ్రత లక్ష్యం మీరా అవసరాలు తీర్చడం తద్వారా మీరా లో ప్రేరేపించిన లైంగిక కామాన్ని అతడు ఆస్వాదించడం

ప్రభు మీరా వంట వండేటప్పుడు మీరా వంటకు సహాయం చేసినట్లుగా మీరా ను వెనుక నుండి కౌగిలించుకుంటాడు అలాగే చేతులు పెట్టుకోవడం
ఆమె వంట పాత్రలను అటుఇటు కదిలించడానికి సహాయపడతాడు మీరా అందాలను తాకడానికి అది ఒక సాకు మాత్రమే

కొన్ని సార్లు ఇద్దరు అక్కడే ఆనందంతో మునిగి పోతారు వంట గురించి మర్చిపోతారు ఆహారం వేడేక్కి కాలిపోతుంది
ఆహారం వేడేక్కినట్లే వారి శరీరాలు కామంతో కలిసి వేడెక్కుతాయి

మీరా అలా ఒకసారి పొయ్యి ఉంచినా రాతి కట్ట పట్టుకుని ఉంటే ప్రభు మెల్లగా మీరా చీరను ఆమె తుంటి వరకు పైకి లేపి వెనుక నుండి ప్రభు పెద్ద ఆయుధం తో మీరా తడి ఆడతనం లోకి జోనిపి దున్నుతున్నప్పుడు మీరా ఆనందంతో వంటగదిలో విలపించడం అదే మొదలు మీరా ఆ స్థితిలో సంభోగ రతి యొక్క ఆనందాలను అలా అనుభవించడం ఆమెకు మొదటిసారి

ఇంట్లో ప్రతి ప్రదేశం మీరా ప్రభుతో ఎంతో రుచికరమైన అక్రమ సంభోగపు ఆనందాన్ని గుర్తు చేస్తున్నప్పుడు మీరా అతన్ని పూర్తిగా మరిచిపోవడం ఆమెకు ఎలా సాధ్యమవుతుంది

అంతే కాకుండా ఈ రోజు ప్రభు తండ్రి ఆరోగ్యం గురించి అడిగేందుకు ప్రభు ఇంటికి సందర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరా కళ్లు వారి రహస్య సొంత ఒప్పందంతో కలిసిన ప్రభు పాత ఇంటివైపు చేరాయి అక్కడే వారు రెండు వారాల వ్యవధి తరువాత తాత్కాలికంగా ఆగిపోయిన వారి రహస్య ప్రేమ వ్యవహారం తిరిగి ప్రారంభమైంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *