నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

నా పడకగదికి అనుకుని ఉన్న స్నానాల గదిలో మీరా స్నానం చేస్తున్నట్లుగా నీళ్ళ చప్పుడు చేయడం విన్న

మీరా స్నానం చేస్తూ తియ్యటి గొంతుతో పాత సినిమా పాట పాడుతుంది

నా దాహం తీర్చే ప్రియుడు వచ్చాడు అతని దాహం తీరింది నా కోరిక తీరింది ఈ రోజు కు ఇది చాలు ఓ మనసా అల్లరి చేయాకె ముందు ముందు ఇంకా ఉంది సరిఅయిన సమయం కావాలి మనకు మన్మధ బాణం గుండెల్లో గుచ్చుకుంది ప్రియుడి కోసం నిద్ర కరువైంది ప్రేమ కోసం రేపటి దాకా వేచి ఉండడం సరైనది వండిన నా అందాలు ఉడికించి సిద్దం గా పరచాలి అతడి ముందు

నేను ఆ పాట వింటూ పడకగదిలోకి వెళ్లాను నా కళ్లతో ఆ దృశ్యాలను చూడలేకపోయాను నా పడకగదిలో ఆ సాక్షాలు అక్కడ ఏం జరిగిందో స్పష్టంగా తెలుపుతున్నాయి

మీరా చీర జాకెట్ ఇంకా బ్రా లోపలి లంగా నేలపై చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి
నా చూపు మంచం మీద మళ్లింది పరుపు మీది దుప్పటి నలిగిపోయింది అలాగే గులాబీ పూలు నలిగిపోయి వాటి రెక్కలు తల దిండు మంచం అంతా చెల్లాచెదురుగా కనిపిస్తున్నాయి

మంచం కింద నేలమీద చిరిగిన కండోమ్ ప్యాకెట్ చూసాను

అది మంచం దగ్గరికి రాగానే ఎవరికైనా స్పష్టంగా కనిపించేలా పడి ఉంది

కొద్దిసేపటి క్రితం అతడు నా భార్య పూర్తి నగ్నం శరీరంతో జత కట్టాడు

నా గుండేకు అయిన కత్తి పోటు గాయాలు తట్టుకోలేక నేను నా దుకాణం తిరిగి వెళ్లాను

ఆ రోజు సాయంత్రం నేను ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నా దగ్గర పని చేసే వారిలో ఒకరి తల్లిని నాతో పాటు తీసుకు వచ్చాను

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.