నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 49

వారిద్దరూ పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నారు
అతని వేగంగా కదులుతూ శ్రమిస్తున్నాడు విరామం లేకుండా ఆనందంతో ఆమె ఏడుపు లాంటి స్వరపు మూలుగులతో అతడికి సమానంగా తన నడుముని పైకీ కదిలిస్తుంది

అతడు నా స్నేహితుడు అయిన ప్రభు ఆమె నా భార్య మీరా అని పూర్తిగా నాకు తెలిసింది

మీరా అతని పిరుదులు గట్టిగా పట్టుకుని అనిర్వచనీయమైన ఆనందంలో మునిగిపోతుంది
మీరా ఎడమచేతి వేళుకు నేను తొడిగిన ఉంగరం తలుక్కున మెరిసింది

అతడు పోటు హఠాత్తుగా కసి పెరిగి మరియు బలంగా లోతుగా వేగంగా మారింది
మీరా మూలుగుల స్వరం తీవ్రత తారాస్థాయికి చేరుకుంది

ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ మీరా ఆనందం తో చేసే ప్రతి మూలుగు నాకు ఒక కత్తి పోటులా ఉంది

అతని పిరుదుల్లోకి మీరా చేతి వేలి గోర్లు బలంగా గుచ్చడం వారిద్దరూ ఆనందపు అంతిమ స్థాయికి చేరుకుంటున్నారని నాకు తెలుస్తుంది

మీరా శరీరం పైన అతడి కదలికలు తగ్గగానే మీరా ప్రభు ఇద్దరు కదలకుండా అలాగే హత్తుకుని ఉన్నారు

ముద్దులు వాటి శబ్ధాలు ఇంకా అలాగే వినిపిస్తున్నాయి
నా భార్య చిలిపిగా నవ్వుతూ ఉంది

కొద్దిసేపటి తరువాత ప్రభు నా ఇంటి వెనుక ద్వారం గుండా తొందరగా బయటికి వెళ్లిపోయాడు

అతను పూర్తిగా వెళ్లి వరకు దాక్కుని వేచి ఉన్న
అతను వెళ్లగానే వెనుక తలుపు తెరిచి చూస అది తెరుచుకుంది దొంగ లాగా నా ఇంట్లోకి వెళ్లాను నాకు సిగ్గుగా ఉంది నా పరిస్థితి పైన

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *