నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

వివాహ సంఘటన యొక్క రెండు రోజుల తరువాత ప్రభు ఇల్లు మళ్ళీ పాత ప్రశాంతతకు తిరిగి చెరింది

నేను నా భావోద్వేగాలతో పోరాడుతున్నందున
నా వ్యాపారంపై దృష్టి పెట్టలేకపోయాను.

నేను ఉదయం 11 గంటలకు నా ఇంటికి తిరిగి బయలుదేరాను. నా మోటారుబైక్ నా ఇంటికి దగ్గరకు చేరుకోగానే నా ఇంటి వెనుక మామిడి తోటలో ఆపి ఉంచిన ప్రభు మోటారుబైక్ చూడగలిగాను.

నేను నా బండి ఇంజిన్ను ఆపివేసి శబ్ధం చేయనివ్వండి. నేను నా బైక్ నా ఇంటి ముందు భాగంలో పార్క్ చేసి నా ఇంటి ముందు తలుపు వైపు చూశాను.

అవి మూసివేసి లోపలి నుండి గడియ వేసి ఉంది

నేను నా ఇంటి చుట్టూ తిరిగి వెనుకకు వెళ్ళాను.
వెనుక తలుపు కూడా గడియ వేసి ఉంది

నేను నెమ్మదిగా మా బెడ్ రూమ్ ఉన్న చోటికి నడిచాను, కిటికీ కూడా మూసి వేయబడింది

ఆసక్తిగా వినబడింది ఒక గొంతు
ఒక స్త్రీ గట్టిగా ఆనందంగా కూడిన మూలుగులూ చిన్న చిన్న విరుపులు ఆహ్ నెమ్మదిగా పశువా ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ నువ్వు ఆహ్ ఆహ్ ఉమ్మ్మ్ నీ గునపపు పోట్లు చిన్నగా ఆహ్ ………అది మీరా గొంతు లా ఉంది

అది వినగానే నాలో నేను కుమిలి కుమిలి చచ్చిపోతున్నాను

నేను కిటికీ రంధ్రం ద్వారా లోపలికి చూసాను
రెండు జతల కాళ్లను చూడగలిగాను
ఆమె కాళ్ల మధ్యలో చిక్కుకుని అతడి కాళ్లు బంధించి పెనవేసుకోబడ్డాయి ఆమె కింద పడుకోని ఉంది అతడు పైన ఉన్న దృశ్యం కనిపించింది

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.