నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

ఆమె పెదాలను తడి చేయడంతో

మీరా కళ్ళు సగం

కామంతో మూసుకుపోయాయి.

ఆమె అతన్ని ఉల్లాసభరితమైన ఉత్సాహంతో చూసింది మరియు అకస్మాత్తుగా దూరంగా వెళ్లి ఆమె వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె చీరను సర్దుకుంటూ
ఆ చోటినీ వదిలింది

అతను ముఖం మీద చిరునవ్వుతో తన బట్టలు సర్దుకున్నాడు అతని ముఖం మీద ఎదో విజయం సాధించిన గర్వం ఉంది

వారిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ సంఘటన ఇది వారి మొదటి సారి కలుసుకున్న నట్లు అనిపించాలేదు

అతను నా మీరా శరీరాన్ని కొన్ని సార్లు రుచి చేసి ఉండాలని అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను

కానీ నాకు అర్థం కాని ఒక విషయం ఇది నా భార్య మీరా 30 సంవత్సరాలు ఇద్దరు పిల్లల తల్లి ఇప్పటివరకు పవిత్రమైన గృహిణి

నా అనేక జీవిత సమస్యల పోరాటం లో నాకు తోడుగా నిలిచింది నాకు తనే బలం నా జీవితానికి దేవతలా నేను అనుభవించిన బాధలకు అమ్మలా ఔషదం లా ఉండేది

ఊరిలోని ప్రతి ఒక్కరూ శరత్ భార్యలా ఉండాలని మెచ్చుకునేవారు అలాంటి తను అక్రమ సంబంధపు ప్రేమలో ఎలా చిక్కుకుంది

అది కూడా ఆమె కంటే 3 సంవత్సరాల చిన్న వ్యక్తితో దుఖంలో నా గుండె నాలో మునిగిపోయింది

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.