నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

అక్కడ నిలబడి ఉంది.

అతని చేయి ఆమె రొమ్ము యొక్క మృదుత్వాన్ని పరీక్షించగా మీరా హఠాత్తుగా అతని తలను లాగి తన పెదాలను అతని పెదవులను నుజ్జు చేసింది.

నా భార్య రొమ్మును పిసుకుతున్నప్పుడు అతను ఆమె పెదవుల చీకుతున్నాడు

నా భార్య చేయి ఇప్పుడు అతని ప్యాంటు ముందు అతని మగతనాన్ని నొక్కింది.

అతను తన జిప్ను క్రిందికి లాగాడు ఆమె చేతిని ప్రవేశ ద్వారం గుండా లోపలికి పెట్టింది

అతని మొల మీద బట్టల కదలిక నా భార్య అతని గట్టిపడిన మగతనాన్ని ఆడించడం కనిపిస్తుంది

అతను విడిపోతున్నప్పుడు అతను ఆమె ముందు మోకాళ్ల పైకి కూర్చున్నాడు

కామము కసి కోరిక కళ్ళతో అతని వైపు చూస్తూ ఆమె మెల్లిగా నవ్వింది.

అతను ఆమె చీర మరియు లోపలి లంగాను ఆమె తొడల వరకు పైకి లేపడం ప్రారంభించాడు

ఆమె ముఖం మీద కొంచెం కొంటె చిరునవ్వుతో కనిపించి మీరా తన పెదాలను కొరుకుతుంటే

అతను ఆమె బట్టలను ఆమె నడుము వరకు పైకి లేపాడు ఆ తరువాత నేను ఇంతకు ముందు చూసిన ఆమె ఆడతనాన్ని అతని కళ్ళను విందు చేస్తుంది

అతని పెదవులు ఆమె స్త్రీ నిధిని చొప్పించినప్పుడు మీరా ఉద్రేకంతో కరిగిపోయింది.

అతని నాలుక ఆమె ఆనంద సొరంగంలోకి ప్రవేశించగానే ఆమె గులాబీ రంగు నాలుక

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.