నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

ఆమె కూడా అదే చేసింది. వారి శరీరాలు ఒకదానికొకటి గట్టిగా నొక్కుకుంటూ వారు ముద్దు పెట్టుకున్నారు

గాలి కూడా వాటి మధ్య చొరబడనంతగా వారు ఉద్రేకంతో ముద్దుపెట్టుకోవడంతో వారు కళ్ళు మూసుకున్నారు

అలా సెకన్లు గడిచాయి, కాని అవి వేరుగా మారే సంకేతం లేదు. చాలా గాఢమైన ముద్దు ముగిసిన తరువాత వారి శరీరాలు చివరకు విడిపోయాయి.

నా భార్య తన అరచేతి వెనుక భాగంలో తన పెదవులపై ఉన్న అతని లాలాజలాన్ని శుభ్రంగా రుద్దుకుంది.

ఆమె గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకోవడంతో నలిగిన ఆమె చీరను ఆమె సర్దుబాటు చేసింది.

ఈ సారి అతను కామంతో తన చేతిని ఆమె రొమ్ము వైపు కదిలించాడు.

అతడు ఇంకేమీ చేయకుండా ఆపడానికి ఆమె చేతులు అతని చేతులు పట్టుకుంది

కానీ అతను ఒక నవ్వుతో ఆమె బలాన్ని అధిగమించి అతని లక్ష్యం వైపు కదిలాడు.

మీరా అతన్ని ఆపలేకపోయింది. అతని చేయి లోపలికి చేరుకుంది మరియు ఆమె మృదువైన రొమ్మును పట్టుకుంది.

మీరా అతన్ని ఆపాలని ప్రయత్నించినట్లు నటించినప్పటికీ ఆమె తన రొమ్ములతో ఆడటానికి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆమె

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.