నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

జీవితంలో క్షమించరాని బాధను నా తల్లిదండ్రులకు కలిగించాను నా తండ్రి అతడు చనిపోయాక అతని దేహాన్ని చూడటానికి కూడా నాకు అనుమతి ఇవ్వలేదు అతని అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనడానికి కూడా నిషేధించాడు నన్ను చివరికి కొడుకుగా ధర్మమైన తలకొరివి పెట్టడం కూడా తనకు ఇష్టం లేదన్నాడు

శరత్ ఇంకా నేను వెలుతున్న కానీ ఒక్కమాట
ఇంకా నుండి మీరా ఇలా ప్రవర్తించాదు
ఇంకా నుండి మీకు ద్రోహం చేయదు
ఆమె నిన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తుంది
నాకు తెలుసు ఆమె చేసిన ఈ పనికి మీరా ఎంతో అపరాధ భావంతో బాధపడుతూ ఉండేది
దయచేసి తనని అవమానించిన వద్దు అంతే ………………………………
అతను లేచి తొందరగా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాడు

రెండు వారాల తరువాత ఒక రోజు మీరా నన్ను అడిగింది మీ స్నేహితుడు నీకు చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుని ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయాడటా అని

ఎవరికి తెలుసు అతనికి ఏ విధమైన కష్టాలు ఉన్నాయో అన్నాను మీరా నన్నే చూస్తూ నిలబడింది నిస్తేజంకంగా

ఒక శుక్రవారపు రోజు మీరాతో పిల్లలను తయారు చేయండి అలాగే మీరు కూడా సిద్ధంగా ఉండండి
మనం గుడికి వెళ్లిన తర్వాత బయట ఎక్కడైనా విందు చేద్దాం నేను మీరా తో అలా చెప్పి నా బట్టలు మార్చుకోవడానికి గది లో కి వెళ్లాను

పూలమ్మే ఆవిడ అరుపులతో ఆ వీధిలో ఆమె వచ్చినట్లు గ్రహించాను ఆమె నా ఇంట్లో వాకిలి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మా పూలు తెచ్చాను మీకు ఎంతో ఇష్టమైన గులాబీ పూలు కూడా తెచ్చాను ఇవ్వమంటారా ఆ తర్వాత నా భార్య గొంతు

లేదు ఇప్పటి నుండి నాకు మల్లె పూలు మాత్రమే ఇవ్వండి గులాబీ పూలు చిరాకు ఇంకా తలనొప్పి కలిగిస్తున్నాయి ఇకనుండి అవి వద్దు అంది…. అ………………………..ఒక ముగింపు

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.