నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

మీరా ,,,,,, ఆహ్….. ప్రభు…..నా కన్న…….. వేగంగా..దె……. గట్టి గట్టిగా…దె….. ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అలాగే…..దె… అద్భుతం నువ్వు…….నీ …..దె… ‌…అలాగే నన్ను ……దెంగండి…….. దెంగండి……… అలాగే అలాగే అలాగే అలాగే దె ……. అలాగే…….దె…..

ఇంకా నేను అక్కడా నిలబడ లేకా పోయాను వెనక్కి తిరిగి నేను అడుగులు వేసానో లేదో స్తంభించిపోయి నా ముందు నిలబడిన వ్యక్తిని చూస్తున్నారు

నా ముందు ప్రభు తండ్రి నిలబడి ఉన్నాడు కోపంతో ఊగిపోతూ కళ్ళు ఎర్రగా బికారంగా ఉన్నాయి

నా ముందు ప్రభు తండ్రి నిలబడి ఉన్నాడు కోపంతో ఊగిపోతూ కళ్ళు ఎర్రగా బికారంగా ఉన్నాయి

ఎదో అనడానికి నోరు తెరిచాడు నేను వెంటనే ఆయన నోటిని నా వేళ్ళతో మూసి హాలు బయటికి దూరంగా తీసుకువచ్చాను

ఇంకా నా గుండెల్లో మెరుపు శబ్దాలు మోగి నా కాళ్ళ కింద భూమి కదులుతున్నట్లు ఉంది నాకు

ఆయన కోపంతో ఊగిపోతూ నా చేతిని విదిలించి వదులు బాబు ఇద్దరిని ఇక్కడే ఇప్పుడే ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి చంపేస్తా

నేను ఆయన కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ ముఖం మీద కొట్టినట్లు మాట్లాడుతూ వాళ్ళిద్దరినీ ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి చంపిన తర్వాత ఊర్లోకి వెళ్లి ఏం చెబుతారో

నా భార్య నన్ను మోసం చేసిందనా లేక
నీ కొడుకు పెళ్లైన మరొకరి భార్యని లొంగదీసుకున్నాడన

వారిని నరికి చంపడం ద్వారా మన గౌరవం కాపాడుకోలేం ప్రతి ఒక్కరూ మన గురించి అసభ్యంగా మాట్లాడుకుంటారు

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.