నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

అతని శరీరం ఆమె చేతుల ప్రతిఘటనను అధిగమించి ఆమె శరీరానికి వ్యతిరేకంగా నొక్కింది అతని తడి పెదవులు ఆమె బుగ్గలపై పడి ముద్దుగా మారిపోయింది

అతను మళ్ళీ ఆమె నుండి కొంచెం దూరంగా వెళ్ళాడు. అతని కుడి చేయి ఆమె అల్లిన జుట్టు వెనుకకు వెళ్లి, ఆమె మెడను వెనుక నుండి గట్టిగా పట్టుకుంది

నా భార్య చేతులు ఇప్పటికీ అతని ఛాతీపైనే ఉన్నాయి. అతను ఆమెను తన వైపుకు లాగాడు .. ఎటువంటి వ్యతిరేకత లేకుండా నా భార్య అతని చర్యకు కట్టుబడి ఉంది

అతని అనుకూలం కోసం ఆమె తల పైకి లేపింది అతని పెదాలు ఆమె వణుకుతున్న పెదాల వైపు చేరాయి నా భార్య పెదవులు కొద్దిగా తెరిచింది

అతని నోరు ఆమె కింది పెదవిని పట్టుకోవడంతో, ఆమె మెల్లగా కళ్లు మూసుకుంది.

ఒక చేయి ఆమె వెనుక పిరుదు మీద మరొకటి ఆమె నడుము మడత యొక్క వంపు చుట్టూ చేరింది

ఆమె చేతులు అతని ఛాతీ నుండి కదిలి అతని భుజాల చుట్టూ దండ లాగా మారాయి.

అతని చేతులు ఆమె శరీరంపై మరింత బిగుతుగా ఆమెను మరింత పైకి లాగడం ద్వారా ఆమె ఇప్పుడు ఆమె మునివేళ్ల మీద నిలబడి ఉంది.

ఆమె పెద్దగా ఉన్న వక్షోజాలు ఇప్పుడు అతని ఛాతీకి నుజ్జు చేయబడ్డాయి. ఆమె వెనుకభాగాన్ని పట్టుకున్న చేయి ఆమెను గట్టిగా లాగి బిగించాడు

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.