నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

ప్రభు తన అంగానికి మీరా నోటి పెదవులతో ఇంకా నాలుకతో ఇచ్చే ఆనందాన్ని సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఆస్వాదిస్తూ కళ్లు మూసుకుని ఉన్నాడు

నేను కళ్లు గట్టిగా మూసుకున్నాను
దుఃఖంతో నా గొంతు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతోంది
నా ఎంగిలి నేను మింగ లేక గుటక వేయలేకపోతున్నారు

ప్రభు లేచి మీరాను వెనక్కి నెట్టాడు
వెంటనే మీరా కాళ్లు మధ్యకు చేరాడు
మీరా కాళ్లు ప్రభు నడముకు దండ లాగా మారాయి నా భార్య మీరా మారో సారి తన పవిత్రతను కోల్పోవటం చూడలేక కళ్ళు మూసుకున్నా

కానీ గాలి కూడా నన్ను బాధ పెట్టడం వదిలిపెట్టలేదు మీరా జుట్టులో గులాబీ పూల పరిమళం మీరా ఆనందపు తియ్యటి మూలుగులూ నా ముక్కు ఇంకా నా చెవులకి చేరాయి

మీరా ::హుమ్మ్ ….ప్రభు …కన్న…. కష్టంగా ఉందిరా
నీ ..చేతి.. వేళ్ళ తో పూకును నన్ను తాకుతూ ఉంటే
రా ……ఇంకా.. రా ..గట్టిగా దెంగు నీ మగతనంతో నీ మోడ్డ‌…….హ్మ్ …….చాల బాగుంది…….

ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ నువ్వు నీ మోడ్డను నా పుకులో దూర్చు నా పూకు కు అది చాలు అంతే

ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ నీ మోడ్డను నా పూకు తడి పెదవులపై రుద్ది ఆడించూ ప్రభు ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అలాగే చేయి ప్రభు నా కన్న ఉమ్ ఉమ్ ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆహ్ అలాగే

ఇంకా నేను ఆగలేను నీది నా దాంట్లోకి పెట్టీ
నీ పెద్ద మోడ్డ తో నన్ను దెంగు
మళ్లీ నన్ను స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళు దెంగు ప్రభు………………

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.