నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 49

ప్రభు మీరా చన్నులను వదిలి మీరా ముఖాన్ని చూస్తూ నిన్ను అనుభవించిన తరువాత నాకు శరత్ ముఖం చూసిన ప్రతి సారి నన్ను నేను నీచంగా బావించుకున్న

కానీ నీ అందం హ్మ్మ్ మీరా చూసి రాత్రిళ్లు నిద్ర రాక నేను అనుభవించిన వేదన నాకు మాత్రమే తెలుసు

ఒకవైపు స్నేహితుడు ఒకవైపు అందమైన మీరు
ఒకవైపు స్నేహ ధర్మం ఒకవైపు మీతో సన్నిహిత్యం
రెండిటిలో నీ అందమే నన్ను గెలిచింది
నా స్నేహితుడిని మోసం చేసిన ప్రతి సారి నా మనసు చీకటిని చూచిస్తుంది
సంధ్య వెలుగుల మీరు కనిపించిన ప్రతిసారి
నన్ను నేను మరిచిపోయి నా మనసు వశం తప్పుతోంది నువ్వు కనిపించిన ప్రతిసారి మెరుపు తాకినట్లనిపించింది నా హృదయానికి ఎన్నిసార్లు నా దారిని మార్చుకున్న మీ అందామే నాకు కనిపించి మీ దగ్గరకు చేర్చేది

ప్రభు వెనక్కి వాలి పడుకున్నాడు
మీరా తన గౌరవ విలువలను పట్టించుకోకుండా ఆమె నోరు తెరిచి తన పవిత్రతను పోగొట్టిన ప్రభు
వేణువును కామంతో నోట్లో కి తీసుకుని ఆడిస్తుంది

మీరా తల పైకి కిందకీ కదిలిస్తుంది
నా జీవితంలో ఇది ఇంతవరకు తీరని కోరిక

మీరా మృదువైన ఎర్రటి పెదవులు ప్రభు అంగాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఆడిస్తుంటే

మీరా తడి లాలాజలం మీరా పెదవులకు అంటుకుని ప్రభు అంగాన్ని మీద ఆడించడానికి
మరింత సులభం చేసింది

ఇలా చేయమని నేను మీరా ను ఎప్పుడు అడగలేదు మీరా అసయ్యంగా భావిస్తుందని
నేను అనుకునేవాన్ని

మీరా ప్రభు సంతోషం కోసం కోరికతో వేగంగా కసితో చేస్తుంది ఆ పని

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *