నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

మా వివాహం జరిగిన ఇన్ని ఏళ్లలో మీరా నాతో ఎప్పుడూ చూపని కామ కోరికని ప్రదర్శిస్తుంది ఇప్పుడు

కాసేపటికి మీరా బట్టలు ఆమె శరీరానికి చెందకుండా దూరంగా విసిరి వేయబడ్డాయి

అస్తమించే సూర్యుడు ముందు నా భార్య నగ్నంగా నిలబడి ఉంది

మీరా లైంగిక సంపర్క స్థితిలో ఉన్నతంగా ఉన్నందున ఆమె శ్వాస గట్టిగా పీల్చుకుంటుంది

ఆమె అలా లోతుగా గట్టిగా శ్వాస పీల్చుకోవడం వల్ల మీరా పెద్ద గట్టి రొమ్ములు పైకి కిందకీ కదులుతున్నాయి

నా భార్య మీరా రొమ్ములు నిటారుగా సూటిగా ఉండి వాటిమీద నిక్కబొడుచుకుని ఉన్నా చనుమొనలు ప్రభు అందమైన నా భార్య చన్నులను అందుకుని ఆస్వాదించడానికి మీరా ఎంతా సిద్దంగా ఉందో చూచిస్తున్నాయి

మీరా చనుమొనలు ముదురు తేనె రంగులో ఉండి
ఇంకా బిరుసేంకి ఉబ్బడం ప్రారంభించగానే నా కళ్లు నీడలు కమ్ముకున్నాయి

ఆమె ఉబ్బిన చనుమొనను తన నోటిలోకి తీసుకోవడానికి ప్రభు తల వంచాడు

మీరా వాటిని అతనికి అందిస్తూ చన్నులను
చేతులతో పట్టుకుంది

మీరా నాతో కలిసినప్పుడు నా సోంతమైన వాటిని
నా నొటికి అలా ఎప్పుడు అలా అందించాలేదు

ప్రభు మీరా చన్నులు తన నోటి లోకి తీసుకొని వాటిని విందు చేసుకుంటూ పిలుస్తున్నాడు
మీరా అలా చూస్తునే నెమ్మదిగా తన సొగసైన వేళ్లతో ప్రభు మగతనాన్ని పట్టుకుని అది తనని ఆకట్టుకున్న లావు పొడవు ఉంది తెలుపుతూ
అతడి అంగపు ముందు చర్మాన్ని వెనక్కి లాగింది

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.