నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

ప్రభు ముద్దు యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ మీరా ఒక చేతితో ప్రభు తల వెనుక జుట్టు పట్టుకొని మారో చేతితో నెమ్మదిగా ప్రభు వీపు తడుముతోంది

వారిద్దరి శరీరాలు పూర్తి స్థాయి శక్తితో ఒకరితో ఒకరు పెనవేసుకుంటుంటే హాల్ లోని స్తంభాల మీద నివసిస్తున్న పావురాలు ఎగిరిపోయాయి

ప్రభు మీరా పెదాలను ఒక్క క్షణం కూడా వదలకుండా అతని చేతిని మీరా రొమ్ము పట్టుకోవడానికి ఇద్దరి శరీరాల మధ్యకు చేర్చాడు

మొదట ప్రభు చేయి మీరా రొమ్ము పరిమాణాన్ని కొలిచి తరువాత ప్రభు చేతి వేళ్ళు మీరా రొమ్ము గట్టితనన్ని పరీక్షించాయి

మీరా పూర్తిగా ఆనందిస్తూ తన పెదవులు ప్రభుకి అప్పగించి ఆమె రొమ్ము ను నలుపుతున్నా ప్రభు చేతిపై చేయి వేసి మీరా చేతి వేళ్ళు మెల్లగా అతని చేతిని తడుముతున్నాయి

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ ఇద్దరు ముద్దలో ఉన్నప్పుడు మీరా తియ్యటి గొంతుకతో పెద్దగా
మూలుగుతోంది

మీరా శరీరం లోని మృదువైన రొమ్మును ప్రభు మెత్తగా పిసుకుతూ ఉంటే మీరా అతని చేతిని దూరంగా నెట్టేసింది
చివరికి వారు విడిపోయారు

ప్రభు మీరా చీర కొంగు గట్టిగా లాగాడు
మీరా చీరను ఆమె శరీరం నుండి వేరు చేయడానికి
అనువుగా ఆమె శరీరాన్ని తిప్పాడు

మీరా తొందరగా తన వలువలు వలవడనికి ఆమె అతనికి సహాయపడింది ప్రభు బట్టలు కూడా విప్పడానికి తన వంతు సాయం చేసింది

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.