నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

భవనం వెనుక హాలు తలుపు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటుంది. హాలు లోపల కాస్త ఎత్తుగా
చుట్టూ అరుగులు వంటవి కట్టి ఉన్నాయి.

నేలంతా ఇసుకతో నిండి ఉంది దూలితో కూడిన గడ్డితో పెగిరి ఉంది నేను నెమ్మదిగా భవనపు హాలు లోపల చుట్టూ నడవడం మొదలుపెట్టాను
అక్కడ ఎవరూ ఉన్నట్లు అనిపించలేదు.

నేను ఒక మహిళ యొక్క శబ్దం వినిపించిన్నప్పుడు నేను లోపల ఉన్న భవనపు మూడో స్తంభం దాటుతూ ఉన్నాను

మీరా ఇంకా ప్రభును భవనం లోపల అరుగు మీద చూసినప్పుడు నేను రెండవ స్తంభం దాటేసాను

మీరా చీర కొంగు ప్రభు చేతిలో ఉంది అతను దాన్ని ఆమె శరీరం నుండి లాగడానికి ప్రయత్నించాడనికి
వీలుగా గట్టిగా పట్టుకున్నాడు

మీరా అర్థంపు స్వరంతో వేడుకుంటూ ఏ ప్రభు
నువ్వు నాతో కేవలం మాట్లాడాలి అని చెప్పి పిలిచి ఇక్కడికి తీసుకు వచ్చారు నువ్వు చేసే పని ఏంటి నన్ను వదలండి ప్రభు

అతని ముఖం చిరునవ్వు నిండి ఆమె తీపి వేదనను చూసి ఆనందిస్తున్నాడు

ఈసారి ప్రభు మీరా చీర కొంగును ఇంకా గట్టిగా లాగాడు మీరా వెళ్లి ప్రభు ఛాతి మీద పడింది

మీరా చీర కొంగు ఇంకా ప్రభు చేతుల్లోనే ఉంది
మీరా జాకెట్ తో కప్పబడిన తన బలమైన రొమ్ములు మాత్రం ప్రభు ఛాతికి గట్టిగా అదుముకున్నాయి

ప్రభు మీరా నడుమును పట్టుకుని మీరా పెదవులు అందుకుంటూ మీరా ను స్తంభానికి ఆనించి మీరా పెదవుల పై తేనెను రుచి చూస్తున్నాడు

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.