నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

పని ఆమె నా ఇంట్లో ఉన్నందువల్ల మీరా ప్రభు
నా మంచం పైన వారి ఆక్రమ సంబంధం కొనసాగించడానికి అవకాశం లేదు

మీరా కూడా ఒంటరిగా బయటికి వెళ్లడం మానుకుంది
ఈ విధంగా తనను కట్టడి చేయడం ద్వారా తప్పు చేయకుండా నిరోధించగలనని అలాగే నెమ్మదిగా కామవాంఛ నుండి బయటికి వస్తుంది అనుకున్నా

నా జీవితంలో అనుభవించిన ఈ క్రూరమైన రోజులు అన్ని నెమ్మదిగా గడిచిపోతున్నాయి

ఒక రోజు నా షాపుకి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి అమ్మకానికి వచ్చిన భూమి గురించి చెప్పాడు.

అమ్మకం కోసం ఆ భూమిని చూడటానికి నాతో పాటు వెళ్దామని అడిగాను.

ఆ సమయంలో తాను బిజీగా ఉన్నానని సూచన ప్రాయంగా భూమి ఎక్కడ ఉందో చెప్పాడు.

ఆ రోజు సాయంత్రం చీకటి పడక ముందే
నేను నా కారును తీసుకొని వెళ్లి ఆ స్థలాన్ని దగ్గరికి చేరాను

ఆ భూమి ఒక చిన్న చెరువు ప్రక్కనే శిధిలమైన భవనపు హాలు వెనుక ఉంది.

శిధిలమైన భవనపు హాలు ఒకప్పుడు గుర్రాలను ఉంచడానికి ఉపయోగించబడింది.

దాని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని దాన్ని అలాగే వదిలేసారు

కొన్నిసార్లు కొంతమంది యువకులు కార్డులు ఆడటానికి లేదా తాగడానికి ఎప్పుడేన ఒకసారి వస్తూ ఉపయోగిస్తారు.

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.