నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

మసకగా కనిపించే లోపలి ప్రాంగణం లోపల నా స్నేహితుడు నా భార్యకు చాలా దగ్గరగా నిలబడి ఉన్నాడు. .

నా స్నేహితుడు నా భార్యకు చాలా దగ్గరగా నిలబడి ఉన్నాడు. నా గుండె ఆత్రుతతో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా నేను వారినే చూస్తున్నాను

వారు ఏమి మాట్లాడుతున్నారో నేను వినలేకపోతున్నా వారిలో నా స్నేహితుడు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడని

అర్థం అవుతుంది నాకు

నా భార్య సంశయంతో, భయంతో కనిపించింది. ఆమె కళ్ళు ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతున్నాయి

కాని ఆమె ఇష్టపడకుండా అక్కడ ఉన్నట్లు కనిపించడంలేదు. ఆమె వెనుక వైపు గోడకు వాలుతూ నిలబడి ఉంది.

అతను ఆమె శరీరానికి రెండువైపులా గోడపై చేతులు వేసి తద్వారా ఆమెను ఖైదు చేశాడు.

అతను ఆమెతో తక్కువ స్వరంలో ఏదో చెప్పడంతో ఆమె అతని కళ్ళలోకి లోతుగా చూస్తోంది.

అతను చెప్పినదానికి ఆమె సిగ్గుతో నవ్వడంతో ఆమె బుగ్గలపై సొట్టలు ఏర్పడ్డాయి.

ఆమె ముఖం మీద ఆ చిలిపి చిరునవ్వు వికసించడాన్ని చూసి నా గుండె ఇంకా వేగంగా కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది.

అతను తన శరీరాన్ని ఆమెకు మరింత దగ్గరగా కదిలించినప్పుడు, ఆమె తన చేతులను అతని ఛాతీపై ఉంచి అతన్ని మరింత దగ్గరిగా రాకుండా అడ్డుకుంది

కానీ తన ప్రతిఘటన కంటే అతడి చోరవే ఎక్కువ కనిపించింది

అతడు తన తల వంచి తద్వారా అతని ముఖం ఆమె వైపుకు చేర్చడు నా భార్య సిగ్గుతో ఆమె తలని ఒక వైపుకు తిప్పింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.