నా పేరు కవిత 220

“హాయ్ కవిత ఈ డ్రెస్ లో చానా అందంగా ఉన్నావు” అన్నాడు అజయ్…నేను నా టెన్షన్లో నేను ఉండి ఏమి మాట్లడకుండా కూర్చొన్నా.. వాడే అన్నాడు కవిత ఏంటి టెన్షన్ గా ఉందా, డోన్ట్ వర్రీ నేను అంతా చూసుకొంటా, నువ్వు హాపీగా ఉండు అంటూ ఉత్సాహంగా కారు నడుపుతున్నాడు. ఒక 5 నిముషాల తరువాత కొంచెం కుదటపడి బయటకు చూసా ఎక్కడికి వేళుతున్నమాఅని, మా కారు బెంగుళూరు అవుట్ ష్కర్ట్స్ వైపు వెళుతోంది. తనని అడిగా ఎక్కడికి తీసుకొని వెళుతున్నారంటే… ఇప్పుడు మనం ఒక రిసార్ట్ కి వెళుతున్నామని చెప్పాడు. తనే అడిగాడు “పాపని ఎప్పుడు తీసుకొని రావాలని”….. “5 గంటలకి” అని చెప్పా, “ఓకే అప్పటిలోపు దింపేస్తాలే” అన్నాడు. “మీ ఆయన ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాడు” అడిగాడు. నేను చెప్పా ఎక్కడ చేస్తున్నాడో. అలా మాట్లడుతూ ఉంటే నేను అజయ్ ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసా….ఇంతకు ముందర వీడిని పట్టించుకోలేదు కానీ, కాసేపట్లో వాడి పక్కలో పడుకోవాని కదా అని. అజయ్ ఒక 5.5 ఎత్తుతో, 40 పైన వయస్సు, నల్లగా, పొట్టతో ఎంత ఛండాలంగా ఉండాలో అంత దరిద్రంగా ఉన్నాడు. భగవంతుడా పోయు, పోయి వీడితోనా నాకు ఈ శిక్ష అనుకొని బాధ పడ్డా మనస్సులో….

అలా ఒక 30 నిముషాలు ప్రయాణించాకా మాకారు ఒక రిసార్ట్ లోకి వెళ్లి ఆగింది. కారు పార్క్ చేసాక రా కవిత అంటు నన్ను కొంత దూరం నడిపించుకొంటూ తీసుకొనివెళ్లాడు. మేమిద్దరం కలిసి నడుస్తూ ఉంటే తను నాకంటె పొట్టిగా ఉండి నాకు చాలా సిగ్గుగా అనిపించింది అలాంటి నల్లగా పొట్టిగా ఉన్నవాడి పక్కన నడవాలంటే, కానీ ఏం లాభం ఈ నా అందం వీడి క్రింద నలిగిపోతుంది మరి కాసేపట్లో అని నాకు తెలుసు. అలా కొంత దూరం నడిచాక మేమిద్దరం ఒక రూం దగ్గరకి వెళ్లాం, వీడు ముందే రూం బుక్ చేసినట్టున్నాడు అనుకొన్నా. అక్కడికి వెళ్లి తలుపు నెట్టి పద కవిత లోపలికి అంటే, నేను లోపలికి వెళ్లా, తను నా వెనకాలే లోపలకు వచ్చి తలుపు మూసి లాక్ చేసాడు. లోపలకు వచ్చిన నాకు జీవితంలో ఊహించని షాక్…. లోపల నా స్నేహితురాలు భర్త మదన్ అక్కడ సోఫాలో కూర్చొని మందు కొడుతున్నాడు. నేను షాకయ్యి ఒక బొమ్మలా నిలబడిపోయా, భయం మరియు సిగ్గుతొ ఒణికిపోతున్నాను……

స్థానువులా నిలబడ్డ నన్ను అజయ్ నా చేయి పట్టుకొని లాక్కొని తీసుకెళ్లి సోఫాలో కూర్చోబెట్టాడు. నేను బొమ్మలా కూర్చొన్నా, అక్కడ సిగ్గుతో మానం పోతోంది మదన్ ని అక్కడ చూసాకా, తను ఎందుకు వచ్చాడా అని ఆలోచిస్తున్నా, నా ఆలోచనల్ని భగ్నం చేస్తూ మదన్….”కవితా కంగారు పడకు, నేను నీకు వివరంగా చెపుతా అంతా…. నిన్ను మొట్టమొదట చూసినప్పుడే నీ మీద మనస్సుపడ్డ… నిన్ను ఎలా దెంగాలా అని అనుకొంటూ ఉంటే వెదకబోయే తీగ కాలికి తగిలినట్టు నువ్వే వచ్చి నన్ను ఉద్యోగం అడిగావు..ఆహా ఏమీ నా అదృష్టం అనుకొని.. ఈ అజయ్ గాడు నేను ఫ్రెండ్సేకాబట్టి వాడితో నిన్ను అడిగించి ఒక రాయి విసిరా, నా ప్లాను పని చేసింది…నువ్వు ఒప్పుకొన్నావు…దాంతో మనందరం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం…. ఇద్దరికీ లాభం…మా కోరికా తీరుతుంది నీకు ఉద్యోగమూ వస్తుంది” అన్నాడు.

3 Comments

Add a Comment
  1. Nice story kavita garu

  2. Nice story Kavitha
    Evaraina Bangalore unsatisfied ladies can contact me

  3. Naaku kaavaali nee gudha.
    Abba anipistha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *