నా పేరు కవిత 219

తరువాత ఒక 10 నిముషాలకి మదన్ ఫోను చేసి చెప్పాడు, ఆ మేనేజర్ అజయ్ ఒప్పుకోవటం లేదని ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయటానికి, వాడు ఓకే అంటే తరువాత తన దగ్గరికి వస్తుందని అప్పుడు తను క్లియర్ చేసి అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇస్తానని, నన్ను ఒకసారి ఆ అజయ్ తో మాట్లాడమని వాడి మొబైల్ నంబరు ఇచ్చాడు. నేను అజయ్ కి ఫోను చేసా, వాడు నీకు నా నంబర్ ఎలా వచ్చిందని అశ్చర్యపోయాడు, మదన్ ఇచ్చాడని చెప్పా, అజయ్ చెప్పాడు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ సరిగ్గా చేయలేదు కాబట్టి కష్టం అన్నాడు, నేను కాసేపు బ్రతిమాలకా చెప్పాడు, సరే రేపు మా ఆఫీసు దగ్గర ఒక కాఫీడే ఉంది అక్కడికి రా మాట్లాడదాం అని ఫోను పెట్టేసాడు.

మర్నాడు నేను ఫోను చేసి తనని కాఫీడేలో కలిసా, అతను అన్నాడు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అయ్యావు కాబట్టి కుదరదు అన్నాడు, నేను కాసేపు బ్రతిమాలితే, నాకు ఏంటి లాభం అన్నాడు. నేను చెప్పా తనకి ప్లీజ్ నాకు ఈజాబ్ చాలా అవసరమండి ఏదో ఒకటి చేయండి అంటే, సరే నీకు ఎలాగూ మదన్ తెలిసినవాడే కాబట్టి నేను పాసే చేస్తే నీకు జాబ్ గ్యారంటీగా వస్తుంది. దాని కోసం నువ్వు నాకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి మరి అన్నాడు. నేను చెప్పా నా మొదటి నెల జీతం మీకు ఇచ్చేస్తానంటే, నా దగ్గర డబ్బులు చానా ఉన్నాయి, అవసరం లేదన్నాడు, మరి ఏమి కావాలంటే, నీ అందం కావాలి అన్నాడు, నేను షాకయ్యా. తనే చెప్పాడు, ఒక రోజు సమయం తీసుకొని రేపు చెప్పు అని, పద ఇంక బయలుదేరదామని బిల్లు కట్టేసాడు.

ఇంటికొచ్చాక బాగా ఆలోచించి, వెధవ ఉద్యోగం వస్తే ఎంత రాకపోతే ఎంత అనుకొని ఆ డర్టీ అజయ్ గాడికి ఎంత ధైర్యం అనుకొని అది తేలికగా తీసుకొని నా పనిలో నేను పడిపోయా. సాయంత్రం మా వారు ఇంటికి వచ్చి మళ్లా నస ప్రారంభించారు ఉద్యోగమో, ఉద్యోగమని…, నాకు తిక్క లేచి గొడవ పెట్టుకొన్నాను తనతో నేను జాబ్ చేయనని, మగాడిని నువ్వే ఇంటి ఖర్చులు చూసుకోవాలని…. ఇంక మా ఇద్దరికి పెద్ద గొడవ అయ్యింది, నేను ఆ రాత్రంతా ఎడుస్తూ పడుకొన్నా. తెల్లారక మావారు సారీ చెప్పి నన్ను బ్రతిమాలి చెప్పారు, నేను జాబ్ చేస్తే మా జీవితం ఎంత బాగుంటుందో అని ఓపికగా విడమరిచి చెప్పారు, తను అలా నెమ్మదిగా చెప్పేసరికి నేను కొంచెం మెత్తబడి సరేచేస్తాలే, మాగ్జిమం ప్రయత్నిస్తానని తనకి ప్రామిస్ చేసా.

3 Comments

Add a Comment
  1. Nice story kavita garu

  2. Nice story Kavitha
    Evaraina Bangalore unsatisfied ladies can contact me

  3. Naaku kaavaali nee gudha.
    Abba anipistha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *