దుర్గ – పల్లెపడుచు తో – Part 1 87

“నాకేమో బాగా సదూకుని గేదైన ఉజ్జోగం సేద్దారని ఉంది. ”

“ఏం ఉజ్జోగం చేయగలవు?”

“పదో కళాసు సదువుకేం వత్తది మేడం గోరూ. అయినా నాకు ఖాకీ బట్టలంటే మాసెడ్డ ఇష్టం. సైన్మ ఈరోయిన్ ఇజయశాంతి లెక్కన ఖాకీ బట్టలు ఏద్దారని నాకు మా సెడ్డ సరదా. నా సదూకి పోలీసుజ్జోగం రాదుగ. హోమ్ గార్డు ఉజ్జోగాలు పడ్డయి. అప్లై జేసిన. ఎస్టీ కోటాలో”.

ఖాకీ దుస్తులంటే ఇష్టమనగానే దుర్గకు గర్వమనిపించింది. నాదీ పోలీసుజ్జోగమేనని అనబోయి తమాయించుచుకుని ఆగిపోయింది. ఎందుకయినా మంచిదని తన పేరూ, వివరాలూ చెప్ప దలచుకోలేదు.

“చల్ తీయ్. నేనూ ఎస్టీనేలే. పట్నంల పెరిగినాననుకో. మనిద్దరికీ జత కుదిరింది. మా అయ్యది మిలట్రీ. ఐన నాజూగ్గా, సంపెంగ లెక్కున్నవు. ఆ ఉజ్జోగం చెయ్యగలవా? కందిపోతవ్. అయినా ఖాకీ డ్రెస్ ల నువ్వు మస్తుగుంటవులే మల్ల. ఇజయశాంతి గూడ తొలి సినిమాల్లో లంగా ఓణీ యేసేటిది. లంగా ఓణీలో నువ్వు ఆమె కన్న సాన బావున్నవ్. ”

తన అందాన్ని ఇజయశాంతితో పోల్చి పొగుడుతున్నందుకు తబ్బిబ్బై, వినయంగా “నువ్వు గట్లంటె సిగ్గయితంది. అయినా గట్లన్నందుకు నీకు థాంక్స్ జెప్పాల్న.” సంబరంగా చెప్పింది.

మెల్లగా దుర్గ సంభాషణని మరోసారి హద్దులు దాటించింది.

“వోణీలోనే అంతెత్తున లేసినై నీ గుండెలు. కల్లు కుండల లెక్కన ఊరిత్తన్నాయి. ఇజయశాంతియ్యి నీకన్నా సిన్నయ్యి. నీవి సూస్తాంటే, ఆడుదాన్నయిన నాకే గుబులైతంది. ఖాకీడ్రెస్ ఏసుకుని, నువ్వు ఆ సన్నని నడుంకి టైట్ గ బెల్ట్ బిగించినవనుకో. ఇగ జెప్పేదే లేదనుకో. ఆఫీసుల ఇగ డూటీ ఎవుడూ సెయ్యడు. టైట్ షర్ట్ లల్ల ఎగదన్నుకొచ్చే నీ గుండెల్ ఎత్తు జూసి నీ పైయాఫీసర్లు గుండాగి సస్తరు. నీవల్లనే చస్తిరని నీమీన మర్డర్ కేసి పెట్టి జైల్లొ తోస్తరు” అని భళ్ళున నవ్వింది.

దుర్గ మాటలకు తత్తర పడ్డ ఆ పిల్ల నవ్వలేక నవ్వింది. మేడం కి నిషా తలకెక్కిందనుకుంది.

దుర్గ కొనసాగించింది.

“నాయి జూసినవా? గుమ్మడి పండ్ల లెక్క ఎట్ల బయటికి పొడుసుకొస్తండయ్యో. రోజూ పొద్దెక్కి మస్తు కసరత్తు జేస్త. సికినూ, మటనూ రోజూ తింట. మందు కొడత. కండల్ జూడు మల్ల? గెట్లున్నయో. గస్సల్ నేను మగపుటక పుట్టాల్సింది. గిప్పుడయినా నాయన్నీ మగ బుద్దులేననుకో. అబ్బాయిలంటె నాకు పడదు. అందికే పెల్లి కూడ సేసుకోలే. సిగిరెట్ కాలుస్త. సూసినవ్ గా మందు కొడత. బుల్లెట్ నడుపుత. ఇప్పుడు కూడా బుల్లెట్ మీనే వచ్చిన. తాకత్ ఉన్న బాడీ నాది. నా గుమ్మడి పండ్లను ఈజీగా మోయగల్ను. ఈనె పుల్ల లెక్కున్నవు. నువ్వెట్ల మోస్తున్నవ్ ఆటిని”. తన జోకుకి తనే మరోసారి పకపకా నవ్వింది.

చిరుకోపం వచ్చిన గౌరి ఈ సారి నవ్వలేదు. ఇబ్బందిగా మొహం పెట్టి ఊరుకుంది.

ఈ మేడం తీరు చూస్తే మోడరన్ గా ఉంది. మాటలూ, ఆలోచనలూ మోటుగా ఉన్నయ్యనుకుంది. అయినా బోలెడు డబ్బు టిప్పు గా తీసుకున్న మొహమాటం ఎదురు మాట్లాడనివ్వలేదు. అయినా సాటి స్త్రీ తనను పొగుడుతూంటే అలానే వినాలనిపిస్తోంది. బుగ్గలు ఎర్రబడగా డబ్బులు లోన పెట్టే మిషతో మౌనంగా వెనుతిరిగి నడుము తిప్పుకుంటూ కౌంటర్ కేసి వెళ్ళింది.

అప్పటి వరకూ గౌరి ఎదటి అందాలను చూసి మైమరచిన దుర్గ , ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి తిప్పుకుంటూ వెళ్తూంటే వెనుక నుంచి పలుచని పసుపు పచ్చ ఓణీ వెనుక, ఎరుపు లంగాలో ఊగుతున్న ఆ అమ్మాయి పిరుదుల కదలికలను నోరావలించి చూసింది .

సన్నని నడుము, పలుచని ఓణీ లో నిండైన ఎత్తయిన పిరుదులు అమ్మాయి నడకకు తగ్గట్టు ఊగుతున్నాయి. నడుము పై భాగాన అనాచ్చాధితంగా కనిపిస్తున్న నడుము పై లోతైన భాగం, వెడల్పాటి రెండు పిరుదుల నుండి సన్నని నడుము వంపుల్లోకి తిరిగిన మలుపుల బోర్లించిన V-షేప్ వెర్రెత్తిస్తోంది.

దుకాణం మూసేముందు, రెండువేల రూపాయల నోటు కౌంటర్ లో ఎందుకని, మనసు మార్చుకున్న గౌరి లోపల పెట్టడానికి, లోని గది లోకి వెళ్ళింది.

దుర్గ ఇక ఆలస్యం చెయ్యలేదు. దిగ్గున లేచి అటూ ఇటూ చూసింది. వర్షం హోరున కురుస్తోంది. పిల్లను దెంగనీకి ఇదే సరయిన సమయం. నిషా బాగా ఎక్కింది. అమ్మాయి పొందు కావాలని మనసు ఆరాట పెడుతూ ఉంది. పిల్ల ఒంటరిగా దొరికింది. లోనికి పోయి తలుపులేసేసి వర్షం తగ్గేలోగా పని కానిచ్చేస్తే సరి. తరువాత, రాత్రికి రాత్రే ఏజెన్సీ దాటి బయట పడొచ్చు. మూడో కంటికి తెలిసే అవకాశం లేదు.

గుడిసె బయటికి దృష్టి సారించింది. వర్షం భోరున కురుస్తూనే ఉంది. చిమ్మ చీకటి కమ్ముకుంది. ఈ సమయంలో ఎవ్వరూ ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశం లేదని నిశ్చయించుకుంది. షాపు మూసేసినందుకు చిహ్నంగా బయట కౌంటర్ లోని దీపం తనే ఆర్పేసింది దుర్గ మెల్లగా చప్పుడు చేయకుండా తూలుకుంటూ అమ్మాయి వెళ్ళిన గదిలో ప్రవేశించింది.

లోన మరో గుడ్డి దీపం వెలుగుతోంది. విలేజీ టైపు పడగ్గది ఇరుగ్గా ఉంది. చక్కగా పేడ అలికి ముగ్గులు పెట్టి పొందికగా అమర్చబడి ఉంది. పెద్దగా సామానేమీలేదు. మూలనో టేబిల్ పై ట్రంకు పెట్టె. గది మధ్యన ఓ నులకమంచం. చక్కగా పక్క పరిచి ఉంది. ప్రక్కన స్టూలు. మూలన చెక్క బీరువా. గోడకు సినీతారల కాలెండర్ లు . గౌరి ఫేవరిట్ తార విజయ శాంతితో పాటు పోలీసు డ్రెస్ లో ఉన్న వివిధ నటీమణులవి. విజయ శాంతివే కాక మాధవి, నగ్మా, స్వప్న, పూర్ణ, కుష్బూ, వాణీ విశ్వనాథ్,.. అలా.. అన్నీ పోలీస్ డ్రెస్ లో ఉన్న తారలవే. ఆ బొమ్మలు, పోలీస్ డ్రెస్ పై గౌరికున్న మోజును తెలియ చెప్పుతున్నాయి.

ఈలోగా రెండువేల నోటుని ట్రంకు పెట్టెలో భద్రం చేసిన గౌరి, తలుపు తీయబడిన అలికిడి విని వెను తిరిగింది. అప్పటికే లోనికి ప్రవేశించి తలుపు గడియ పెడుతున్న దుర్గను చూసి సంశయాత్మురాలయ్యింది. బహుశా ఈమె దొంగేమోనని కాస్త భయపడింది. అయినా ఇంట్లో ఉన్న సొమ్మంతా ఇందాకే తల్లి తీసుకుపోయింది. ఈమె దొంగతనానికొచ్చినా పరవాలేదు. ఇంట్లో దోచుకునేందుకేమీ లేదు. పెద్దగా నగా నట్రా లేదు. మహా అయితే , ఓ కుండెడు విలువైన విప్ప సారా ఉంది. అంతే. అయినా ఈవిడ ఒక వెళ దొంగయితే తనకు ఇందాక రెండువేలెందుకిస్తుంది?

2 Comments

Add a Comment
  1. Please write emadi palu next episode

  2. దయచేసి ఏవండీ పాలు…. తరువాతి భాగం రాయండి…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *