తల్లికి పెళ్ళామై, కూతురికి మొగుడై 448

ఆ భంగిమలో కూతురిని కళ్ళార్పకుండా చూసింది భాను. ఆమె చెస్ట్ కీ నడుముకీ మధ్య పెద్ద లోయలా ఏర్పడింది.
ఆ అండర్ సైజ్ వైట్ డ్రెస్స్ లో కూతురి వంపులు అధ్భుతమనిపించాయి.
తన కూతురు పుష్టిగా సొమ్ములున్న పిల్ల.
ఎనిమిదంకెలా మధ్యలో వంపుతీరిన ఆమె ఒంపుసొంపులు చూస్తే మగాడికైనా ఆడదానికైనా సరే రిమ్మతెగులు రేగాల్సిందే.
తనపై కూడా కూతురికి కూడా తనలో రేగుతున్న భావాలే కలిగి తనపై వ్యామోహం కలిగితే బావుండునుకదా? అనుకుంది.
ఆమెలో కాస్సేపు క్రితం మోసులెత్తిన కోరికలు బెడ్ పై వెల్లకిలా అందాలు ఆరబోస్తూ పడుకున్న కూతురిని చూడగానే మరల రెక్కలు విప్పసాగాయి.
విప్పారిన కూతురి అందాలను ఆక్రమించుకోవాలని బలంగా అనిపిస్తోంది.
మరో రెండు పెగ్గులు గానీ బిగించిందంటే చాలు , మత్తు నసాళానికెక్కి, తనేం చేస్తుందో విచక్షణ నశించిందంటే ఇక కూతురి ఇష్టానిష్టాలతో పనిలేకుండా, ఆమెపై సరాసరి బలాత్కారమే జరిపి ఉండేది. పతనమైపోయిన తన బతుకుకి, అది పరాకాష్ట అయి ఉండేది.
ఆ భంగిమలో ఉన్న కూతురిని కాస్సేపు అలానే ఉండనివ్వాలన్న కోరికతో , వెలుగుతున్న కళ్ళతో మంచం చివర కూర్చుంటూ,
“బట్టలేమీ తెచ్చుకున్నట్లు లేదు, ఇలానే పడుకో? నేను ఆ సోఫాలో నడుము వాలుస్తాలే ” అని కదలబోయింది.

ఇప్పుడు తానున్న మూడ్ లో తను కూతురి ప్రక్కలో తాను గానీ పడుకుంటే , ఇక తన బారి నుండి తన కూతురిని భగవంతుడు కూడా రక్షించలేదేమో నని భయమేసింది. లిక్కర్ ప్రభావంలో ఉన్న తాను, కూతురిని ఆ మత్తులో బలవంతంగానన్నా అనుభవించేసే ప్రమాదం ఖచ్చితంగా పొంచి ఉంది.
ఇందుమతి, ఆ సమస్యను చిటికెలో తేల్చేసింది.
“ఊ.. హు. అదేమీ కుదరదమ్మా ” ఇందు లేచి కూర్చుని మొండిగా చెప్పింది.
” ఐ మీన్. జస్ట్. …ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదమ్మా.. చాలా రోజులయ్యిందిగా ..నిన్ను చూసి. నీతో పడుకోవాలనుందమ్మా. నా చిన్నప్పుడు నీతో పడుకునేదాన్నిగా? నిన్ను హత్తుకుని, నీపై కాలు వేసి…అల్లా.. .ఓకేనా?”
భానుమతి కి తన బన్ను విరిగి కూతురి క్రీములో పడ్డట్లయ్యింది.
“ఆఫ్ కోర్స్. అలాగేనమ్మా”. కూతురి ఎత్తైన నడుముపై చెయ్యేసి నిమురుతూ చెప్పింది.
అలా చప్పున తను ఎలా ఒప్పేసుకుందో ఆశ్చర్య మనిపించింది భానుమతికి.
“ఓహ్ . థాంక్యూ మమ్మీ” ఇందు చెప్పసాగింది.
“నిన్ను నేనెంతగానో మిస్సయ్యానో తెలుసా మమ్మీ. నాకయితే ఈ ఇల్లు మనం కొనేసి ,ఫరెవర్ నీతో కలిసి ఈ ఇంటిలో ఉండిపోదామని ఉంది.”
ఇందూ యథాలాపంగానే అన్నా గానీ , ఆ మాటల్ని వాటి రియల్ మీనింగ్ లో తీసుకోగానే భానుమతి కి గుండె ఒక్కసారిగా గొంతుకలోకి వచ్చినట్లయ్యింది. ” ఫరెవరా?” అంటే?..అసలు ఆ మాటకి మీనింగ్ కూతురికి తెలిసే అందా?” అనుకుంది.

వణుకుతున్న తన చేతులను కూతురు నిమురుతుండగా, భానుమతి చెప్పింది.
“సరే నమ్మా . ఈ రాత్రి గడవనీ. ఫ్యూచర్ గురించి రేపాలోచిద్దాములే” అంటూ లేచి ప్రక్క గదిలోకి వెళ్ళి, డ్రెస్ పూర్తిగా విప్పుకుని నైట్ గౌన్ చుట్టుకుని, తాడు కట్టుకుంటూ వచ్చింది భాను.
లైటార్పి , మెల్లగా బెడ్ కి మరో ప్రక్క పడుకుని బెడ్ షీట్ మీదికి లాక్కుంది , నిద్దట్లో జరగబోవడానికి అవకాశమున్న అనర్థాన్ని తలచుకుంటూ.
ఈడొచ్చిన తన కూతురి అందాలను ఎలాగో మాయ చేసి తననే స్వంతం చేసుకోమని మరో ప్రక్క మనసు అల్లరి పెడుతోంది.
బలవంతంగా గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుని , మనసులో సుళ్ళు తిరుగుతున్న వైరుధ్యభావాల్ని అణచడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగానే ఇందు మెల్లగా పిలిచింది.
“మమ్మీ?”
“చెప్పు నాన్నా?” .

“నాకు ఇందాక తగిలిన షాక్ ఇంకా తగ్గలేదు. ఇందాక నేను అడిగానుగా. చిన్నప్పటిలా నన్ను ఓ చిన్న పాపలా హత్తుకోవా?” బేలగా అడిగింది.
భానుమతి, తానెలా వద్దనగలదు?
“తప్పకుండానమ్మా.” అంటూ తాను ఆ విశాలమైన మంచం మధ్యకు జరగగా, ఇందూ కూడా ఇటువైపు జరిగి తల్లిని చేరింది.
కూతురి పొంగులు వారే యవ్వన శరీరం తన నైట్ గౌన్ గుండా తనకు తగిలీ తగలగానే భానుమతి పల్స్ రేట్ సర్రున రైజ్ అయ్యింది. ఇందాక తగిలింది వేరు. బెడ్ మీద మసక చీకటిలో తగిలింది వేరు.
ఇందు తన తల్లిని కౌగలించుకుని, తన పొత్తికడుపును తల్లి తొడల మధ్యభాగానికి ధభీమని తాకించింది.
ముగ్గురు అరబ్బు యువతుల్ని రెండేళ్ళుగా యధేచ్చగా అనుభవించిన భానుమతిలో కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి ఒక్కసారిగా ఫ్యూజ్ కొట్టేసినట్లయ్యింది.
దుబాయ్ లో తన ముగ్గురు యజమానురాళ్ళను తప్పిస్తే ఇంతవరకూ పరాయి మగాడిని కాదు కదా, ఏ పరాయి స్థ్రీతో నూ అలా పడుకోలేదు భానుమతి.
‘ఏ అనర్థం జరగకుండా కాపాడు తండ్రీ’ అని లోలోన దేవుణ్ణి ప్రార్థించసాగింది.
తనలో సుళ్ళు తిరుగుతున్న కోరికలను అణచుకుంటూ. తన చేతిని కూతురి మీద ఎక్కడ వేస్తే ఎక్కడ తన నిగ్రహం సడలుతుందో నన్న భయంతో , వెనక్కి మడిచిపెట్టుకుంది.
“ఉ..ఊ హూ. అక్కడ కాదమ్మా.,. ఇక్కడ.. నన్ను నీ పాపలా పట్టుకో .”అంటూ తల్లి వెనక చెయ్యి పెట్టి, ఆమె చేతిని తీసి తన నడుము చుట్టూ వేసుకుంది.

“ఉమ్మ్. ఇలా నమ్మా. నా చిన్నప్పటిలా.” అంది ఇందు.
వినీ వినపడని ఒక వెచ్చని నిట్టూర్పు భాను నోటినుండి వెలువడింది.
ఇక ఏ సంశయం లేకుండా తన కుడిచేతిని కూతురి సన్నని నడుముపై వేసి, దగ్గరగా లాక్కుని ఎడమ చేతిని ఆనందంగా కూతురి మెడ క్రిందుగా జొనిపింది.
“ఇలా బావుంది కదమ్మా? ” తృప్తిగా అడిగింది ఇందు.
“ఆ.. అ.. అవును.” తడబడుతూ చెప్పింది భాను.
“ఏమైంది మమ్మీ?” అనుమానంగా అడిగింది ఇందు.
“ఏ. ఏమీ లేదుతల్లీ .” గాభరాగా బదులిచ్చి తనలోని పాపపు కోరికలను లోనికి అణిచివేస్తూ తన తంటాలేవో తాను పడసాగింది.
“మరి. మరీ. మరేమో ” నాన్చింది భాను.
“ఆ.. మరి? ” రెట్టించింది ఇందు.
” ఇప్పుడు. .ఇప్పుడు… నువ్విప్పుడు పూర్వంలా చిన్న పాపవు కాదు కాదమ్మా మరి .” తనకు చేరువలో నున్న కూతురి తలనుండి వస్తున్న సువాసనల ప్రభావాన్ని తట్టుకోలేక, కూతురి మొహానికి వీలైనంత దూరంగా తన మొహాన్ని ఉంచడానికి విఫలయత్నం చేస్తూ మొత్తానికి ఎలాగోలా చెప్పేసింది.
ఇందుకి మేకప్ చేసేప్పుడు జాలీ స్ప్రే చేసిన ఆ మదపు సువాసనలు అత్యద్భుతంగా…మత్తు గొలిపేలా… స్వచ్చంగా …ఉన్నాయి. కోరికలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి.

“అవును. నేనిప్పుడో ఎదిగిన అమ్మాయిని.” తల్లి చెపుదామనుకున్నదానిని ఇందు కొనసాగిస్తూ తల్లి చేతులకు తన చేతులను మెలివేసింది.
ఇప్పుడిక అనుకోకుండానే అసంకల్పితంగా భాను నోటినుండి తరువాతి కొనసాగింపు వచ్చేసింది.
“అవును. అందమైన అమ్మాయివి” తన చేతిలో మెలిపడిన కూతురి సున్నితమైన చేతిని నొక్కుతూ చెప్పింది.
“థాంక్ యూ ఫర్ ద కాంప్లిమెంట్ మమ్మీ.” సాఫ్ట్ వాయిస్ లో చెపుతూ “ఆ అందమంతా నీ పోలికేగా మమ్మీ?”
“అదేమీ కాదులే. నాది నలుగురితో నలిగి మలిన పడిన ప్రౌఢ అందం. నీది మచ్చలేని స్వచ్చమైన కన్నె అందం.”చిలిపిగా అంటూ కూతురి సౌందర్యాన్ని మరింత చొరవగా మరీ మరీ హత్తుకుంటూ చెప్పింది.
“లేదమ్మా. నిన్ను పాంపర్ చెయ్యడం కోసం చెప్పడం లేదు. నీకు లెటర్ లో కూడా రాసానుగా. నీది జిగేలుమనే అందం. నాకు నీ అంత అందగత్తె ఎక్కడా తారస పడలేదు. నిన్ను వదులుకున్న నాన్న నిజంగా మూర్ఖుడు. ” ఇందూ కొనసాగించింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *