తల్లికి పెళ్ళామై, కూతురికి మొగుడై 448

ఒక మదన వాంఛాఖడ్గం తన హృదయంలో సర్రున దిగబడినట్లుగా అనిపించింది భానుమతికి.

ఒక గంట క్రితం ఏ విధంగా చూసినా, అసాధ్యమైన , ఎప్పటికీ నిజం కాలేనిది ఈ స్వప్నం.
ఊరవతల, నిర్జన ప్రదేశంలో, ఓ చీకటి నిండిన గదిలో, రాత్రి రెండు దాటుతూండగా, పట్టుపరుపులపై, ఒక నిఖార్సైన నిజం గా మారబోతూంది.
కాల గమనంలో ఎప్పటికైన విడిపోయి వేర్వేరు మార్గాలలో కొట్టుకుపోవాల్సిన ఇద్దరు అందగత్తెలైన తల్లీకూతుళ్ళు ఇలా ఒకరినొకరు కలుసుకోబోతున్నారు.
జరగబోతున్న చుంబన కార్యం ఇద్దరు తల్లీకూతుళ్ళ సంభోగానికి నాంది అన్న ఊహే, భానుమతిలోని చిట్టచివరి అక్షేపణని అవతలికి ఈడ్చిపారేసింది.
అయినా ఇంకేదో చిట్ట చివరి వెంట్రుక వాసి ఎడబాటు.
భానుమతి లేచికూర్చుంది.
ప్రక్కహాల్ లోకి వెళ్ళి గ్లాసులో మిగిలి ఉన్న కాస్త బ్రాందీనీ గటగటా త్రాగేసింది.
ఐదు నిమిషాల తరవాత మరలా స్థిరనిశ్చయానికి వచ్చి బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళింది.
ఈలోగా ఇందు కూడా మంచంమీదినుండి లేచి కూర్చుని ఉంది.
ఏదో నములుతోంది.
ఫ్రిడ్జ్ లో నుండి ఓ కోక్ టిన్ తీసి కూతురి కిచ్చింది.
“థాం క్స్ మమ్మీ .” అని చెప్పి ఇందు చిన్నపిల్లలా తన నోటిలోని బబుల్ గం ని బుడగలా ఊదింది.
“ఇందూ! నాకూ ఓ బబుల్ గం ఇస్తావా?” చిలిపిగా అడిగింది.
“అలాగే మమ్మీ .” అంటూ ఆమె తన హాండ్ బేగ్ లో నుండి బబుల్ గమ్ లున్న పాకెట్ బయటికి తీసింది.
కోక్ టిన్ అక్కడ ఉన్న సైడ్ స్టూల్ మీద పెట్ట్టింది.
“ఇదిగో దీనిలో చాలా ఫ్లావర్లు ఉన్నాయి. నీక్కావాల్సింది తీసుకో “అని చెప్పింది.
“నువ్వు ఏ ఫ్లావర్ బబుల్ గమ్ తింటున్నావ్ ఇందూ?”అడిగింది భానుమతి .
“రాస్ఫ్ బెర్రీ మమ్మీ .”
“అయ్యో! నాక్కూడా అదే ఫ్లేవర్ ఇష్టం .” అంది భానుమతి.
“ఇక లేవు మమ్మీ! ఇది మల్టీఫ్లావర్ పేక్. ఒక్కోవెరయిటీ ఒక్కోటే ఉంటుంది. ఇంకేదైనా తీసుకో.”
“ఊహు నాకూ రాస్ఫ్ బెర్రీయే కావాలి”.
“ఇక లేవుమమ్మీ . కావాలంటే చూసుకో.”
“లేకపోతే, నువ్వు తిన్నదే నాకు వాటా పెట్టు”
“అయ్యో మొత్తం బిళ్ళ తినేసాను మమ్మీ.”
“అయినా సరే నేను నావాటాతీసుకుంటా.”
“ఎలా మమ్మీ?” నేను తీసేసుకున్నాగా? ” అంటూ కళ్ళు రెపరెపలాడించి నోరు తెరిచి చూపించింది.
“ఇలా తీసుకుంటా చూడు” అంటూ, భానుమతి తన రెండు చేతులనూ కూతురి మెడ చుట్టూపోనిచ్చి, అమె నోటిని తన నోటితో బంధించింది.
తల్లి నాలుక కూతురి తడి పెదాల మధ్యగా ,ఆమె బూరె బుగ్గలను చీలుస్తూ వేడివేడిగా మధురంగా ఉన్న చిన్ని నోటిలోకి సర్రున చొరబడింది.
తృళ్ళిపడిన ఇందుమతి గొంతు వరకూ పొడవాటి తల్లి నాలుక చొచ్చుకుపోయింది.
తల్లి నాలుక కూతురి తియ్యటి చిన్నినోటిలో కలియతిరుగుతూంటే ఇందుమతి గొంతునుండి తృప్తితో కూడిన శబ్దాలు వెలువడసాగాయి.
తల్లి చేతులు కూతురి నడుముని చుట్టుకుంటుంటే ఇందు చేతిలోనుండి బబుల్ గమ్ పేక్ క్రిందపడింది.
కూతురి నోరంతా కలియతిరిగిన భానుమతి నాలుక ఎట్టకేలకూ, ఆమె బుగ్గ మూలల్లో దాగి ఉన్న బబుల్ గమ్ ని కనిపెట్టింది.
క్షణం ఆలస్యం చెయ్యకుండా తల్లి నాలుక కూతురు నమిలిన తడి తడి బబుల్ గమ్ ని పుష్కలంగా ఉన్న అమృతంతో సహా తన నోటిలోకి లాగేసింది.
తనివి తీరక కొసరి కొసరి మరీ కూతురి ఎంగిలిని భానుమతి ఆస్వాదించింది..
తల్లి అన్వేషణ పూర్తై , తనకు కావాల్సింది దొరకగానే, కూతురి నోటిని వదిలేయలేదు.
మరింత సేపు కూతురి నోటిని శోధించి శోధించి మరింత అమృతాన్ని చప్పుడు చేస్తూ మరీ జుర్రుకుంది.
ఇందు ఏదో ట్రాన్స్ లోకి పోయినట్లు కనులు మూసుకోగా మెడ వెనక్కి వాలిపోయింది.
ఆమె వెనక్కిపడిపోకుండా భాను తన కేసి అదుముకుంది.
వెనక్కి వాలిన మెడని సరిచేసుకుంటూ అప్పుడే కళ్ళు తెరిచిన ఇందుకి తను అప్పటివరకూ నమలిన బబుల్ గమ్ నుండి ఇప్పుడు తల్లి పెదాల మధ్యగా వెలువడిన పెద్ద బుడగ బుస్సున దూసుకొస్తూ కనబడింది.
మొహమంతా నవ్వు చిందులాడుతుండగా “అమ్మో! ఎంత పెద్ద బుడగో! నీకు కూడా స్ట్రా బెరీ నే
ఇష్టమా మమ్మీ ” అంది.
“అలా అని కాదు, నీ నోటిలో ఏదుంటే ఆఫ్లావర్ . అయినా నువ్వు చాలావరకూ నమిలేసావు. తీపంతా పీల్చేసావు. ఏదీ, ఆ తీపిని కూడా తీసుకోనీ..” అంటూ కూతురి పెదాలపై ఉన్న తీపిని నాకి, మరలా ఆమె నోటిలో తన నాలుకను కలియతిప్పి ఇంకా మూల మూలల్లో మిగిలి ఉన్న స్ట్రాబెర్రీ తీపిని పీల్చేసింది.

చివరిగా, తన నోటిలో ఉన్న ఆమె బబుల్ గమ్ ని మరలా కూతురి నోటిలోకి తోసేసింది.
ఇందు ఏమీ అబ్జక్షన్ కలేకుండా తల్లి ఎంగిలితో మిళితమైన ఆ బబుల్ గమ్ ని ఇష్టంగా నమలసాగింది.
“నాకింకా ఏమేమి ఇష్టమో తెలుసా?” భాను గుసగుస గా అడిగింది.
“తెలిసిందిగా. అమ్మాయిలతో పడుకోవడం. ఇప్పుడు నాతో…” అని కిల కిలా నవ్వింది. .
“రా మరి పడుకుందాం” అని ఆమె చేతిని పట్టుకుని బెడ్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళింది.
ఇద్దరూ మంచం చివర కూర్చున్నారు..
కూతురి జుట్టులోకి చేతులు పోనిచ్చి, నిమురుతూ ఆమె మొహంమీదికి తన మొహాన్ని తెచ్చింది.
మెత్తని బుగ్గల్ని, లేలేత పెదాలనూ నిమిరింది.
ఆమె పెదాలను తన పెదాలతో రాస్తూ, మళ్ళీ వాటిని తన పెదాలతో బంధించింది.
కూతురు రాయిలా స్థంభించుకుపోయి అలానే కూర్చుని ఉంది.
కూతురు టెన్షన్ లో ఉన్నట్లు అర్థమయ్యింది.
భాను ఆమె చుబుకాన్ని ముద్దుపెట్టుకుంది.
బుగ్గల్ని ముద్దాడి, మరలా పెదాలు అందుకుంది.
ఆమె మొహంలో మొహం పెట్టిచూస్తూ, ఆమె బుగ్గల్ని లాలనగా నిమురుతూ అడిగింది.
“మా షేక్ భార్యల కంటే నీ నోరు చాలా చాలా తియ్యగా ఉంది. ” గుసగుసగా చెప్పింది.
“థాం క్స్ మమ్మీ” లో వాయిస్ లో చెప్పింది. “నీ నోరే బ్రాందీ రుచితో ఘుమ ఘుమ లాడుతోంది.
పూర్వపు పసితనం ఇప్పుడు ఆమెలో లేదు. ఇప్పుడామె కోరికతో రగిలిపోతున్న , ఒక యవ్వనవతి.

“బ్రాందీనేగా. రేపు తాగిస్తాలే , నా ఎంగిలితో. ఆర్ యూ ఓకె నౌ. కెన్ ఐ ప్రొసీడ్? ” మెల్లగా అడిగింది.
“నేను ఓకె మమ్మీ ..” అని గొణిగింది.
“ష్యూర్?” మళ్ళీ అడిగింది. “నీకేమన్నా గాభరాగా ఉంటే, ఇదిక్కడితో ఆపేద్దాం. నిన్ను తెల్లారాక మీ మేడం కి అప్పగించేస్తాను.”
“లేదు మమ్మీ . నేను ఓకె. నిజంగానే. నా మొదటి అనుభవం నా మమ్మీ తోనే మొదలవ్వాలి. నీతో నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది మమ్మీ .బయటి అంటీ అయితే ఏదో ఇబ్బంది కలిగేదేమో. నా మమ్మీ దగ్గర నాకేం భయం. నువ్వు నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉందసలు .. అమ్మాయిల ముద్దు ఇంత బావుంటుందని నాకసలు తెలియనే తెలియదు. నా తొలి ముద్దే బ్రాందీ ముద్దు. ” కళ్ళు చక్రాల్లా తిప్పుతూ అంది.
కూతురి తలను నిమురుతూ, జూకాలను ముద్దు పెట్టుకుంటూ నవ్వి చెప్పింది.
“నాకు కూడా నిన్ను ముద్దుపెట్టుకుంటుంటే లోకం తెలియట్లేదు. నీ పెదాలు మెత్తగా ముఖమల్ క్లాత్ లా ఉన్నాయి. నీ నాలుక పట్టుకుచ్చులా ఉంది. నువ్వు చాలా సాఫ్ట్ గా, రెచ్చగొట్టేలా, నిజంగా చాలా చాలా సెక్సీ గా ఉన్నావు. “.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *